Euskaltegietako ikasleentzako 2024ko deialdia

Mailaz mailako informazioa

Aukera ezazu maila, informazio xehea ikusteko:

Informazio orokorra

Deialdian parte hartzeko baldintzak

 1. HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegi edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologaturen batean matrikulatuta egotea, 2023ko martxoaren 27tik aurrera, HEOCaren B1, B2, C1 edo C2 mailako ikastaro batean.
 2. C2 mailan matrikulatzeko, azterketariak C1 mailako euskara-agiria edo agiri baliokidea izan behar du, uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuak eta 65/2023 Dekretuak, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta EEMBko mailekin parekatzeko dekretua aldatzen dutenak diotenari jarraikiz, edota, maila hori egiaztatzetik salbuetsita izan behar du, apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuari eta otsailaren 26ko 28/2019 Dekretuari jarraikiz. Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko diren dekretu horien babesean matrikulatutako azterketariak, dagokion unibertsitatearen ziurtagiria aurkeztu beharko du HABEn, salbuetsita gera dadin.
 3. Matrikula egoki egin eta jarritako epean ordaintzea.

Egutegia

Euskaltegietako ikasleentzako deialdiak bi azterketaldi izango ditu 2024 urtean: lehenengoa udaberrian eta bigarrena udazkenean.

Oharra HABEk egutegian aurreikusitako egunak alda ditzake azterketaldion kudeaketan gerta litezkeen gorabeheren arabera, azterketaldiko matrikula-epeak izan ezik.

LEHEN AZTERKETALDIA BIGARREN AZTERKETALDIA
Matrikulazio-epea Apirilaren 2tik 9ra Irailaren 9tik 15era
Onartuen zerrenda Apirilaren 10a Irailaren 16a
Idazmen-probaren lekua aldatzeko eskaerak [1] Apirilaren 23a Irailaren 23a
Idazmen-proba Maiatzaren 2tik 4ra [2] Urriaren 3tik 5era [2]
Idazmen-proba egiteko ezohiko data [3] Maiatzaren 14a Urriaren 15a
Idazmen-probaren emaitza Ekainaren 7a Azaroaren 8a
Berrikuspen-eskaerak aurkezteko epea Ekainaren 10etik 12ra Azaroaren 11tik 13ra
Mintzamen-probaren lekua, eguna edo ordua aldatzeko eskaerak [1] Ekainaren 10a Azaroaren 11
Mintzamen-proba Ekainaren 27tik uztailaren 6ra [2] Azaroaren 21etik 30era [2]
Mintzamen-proba egiteko ezohiko data [3] Uztailaren 12a Abenduaren 10a
Emaitza orokorrak Uztailaren 19a Abenduaren 16a
Berrikuspen-eskaerak aurkezteko epea Uztailaren 22tik 24ra Abenduaren 17tik 19ra

Oharrak:

 1. HABEk ahal den neurrian onartuko ditu aldaketa-eskaerak. Idazmen-probetan, leku-aldaketa eskatu daiteke. Mintzamen-probetan, lekuaz gain, egun- edo ordu-aldaketa eskatu daiteke, betiere dagokion mailaren egutegian aurreikusitako aukeren artean. Ikusi mailakako egutegi xehea eta irakurri aldaketak eskatzeko jarraibideak mailakako informazio-orrietako "Probak egiteko leku, egun eta orduak" atalean (mailakako informaziorako loturak, orri honen goiburuan).
 2. Adierazitako epe hori deialdi osoari dagokio. Maila bakoitzeko probak egun eta ordu jakin batzuetan egingo dira. Ikusi mailakako egutegi xehea mailakako informazio-orrietako "Probak egiteko leku, egun eta orduak" atalean (mailakako informaziorako loturak, orri honen goiburuan).
 3. Ustekabeko eta ezinbesteko arrazoi batengatik ohiko datan aurkeztu ezin izan direnentzako bakarrik. Irakurri xehetasunak mailakako informazio-orrietako "Probak egiteko leku, egun eta orduak" atalean (mailakako informaziorako loturak, orri honen goiburuan).

Matrikulazioa

Ohar garrantzitsuak

 • Matrikulatze-prozesua osatu dela ulertuko da bai izen-ematea eta bai ordainketa, biak, matrikulatzeko epearen barruan eginak daudenean. Beraz, izen-ematea edo ordainketa epez kanpo egiteak egiaztatze-prozesutik kanpo gelditzea ekarriko du.
 • Matrikula bakoitza azterketaldi bakar baterako izango da. Lehenengo azterketaldian trebetasun guztiak gainditu ez eta bigarren azterketaldian trebetasun-probaren bat egin behar duen azterketariak berriro egin beharko ditu izen-ematea eta ordainketa bigarren azterketaldian matrikulatzeko epean.
 • Matrikula-prozesua osatzen duen azterketari orok aditzera ematen du bere egiten dituela deialdiaren araudian jasotako irizpide eta jokabide guztiak.

Izen-ematea

HABEren webgunetik bideratuko da, apirilaren 2tik 9ra:

Hasi saioa > Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [hautatu deialdia eta maila] > Matrikula egin/ikusi

 • Saioa hasteko, ikasleak norbere erabiltzailea eta pasahitza sartuko ditu: erabiltzailea beti da norberaren nortasun-agiriaren zenbakia, eta pasahitza, inoiz aldatu ez bada, norberaren nortasun-agiriaren zenbakia letrarik gabe. Pasahitza zein den ahaztuz gero, "pasahitza berreskuratu" aukera baliatu daiteke, saioa hasteko pantailan bertan. Arazorik izanez gero, jarri harremanetan HABErekin inprimaki honen bidez.
 • Matrikula-orria bete eta grabatu.
 • Euskaltegietako ikasleen deialdiari uko egin nahi dion eta deialdi irekian edo HOBE deialdian matrikulatu nahi duen ikasleak, HABErekin jarri behar du harremanetan mezu bat bidaliz helbide honetara: azterketak@habe.eus
 • Matrikula egiterakoan azterketaria ohartzen bada aplikazioan agertzen diren bere datuak ez direla zuzenak, bere kabuz alda ditzake datuok, NAN-zenbakia izan ezik. Horrelakoetan datuak zuzentzeko eskaria egin dezake inprimaki honen bidez.

Ordainketa

 • Matrikulazio-epearen barruan egin behar da ordainketa, honako modu hauetako batean: internet bidez edo finantza-erakundeetan, izena ematean eskuratzen den matrikula-inprimakia erabiliz.
 • Matrikula-ordaina: 40€
 • Ordaintzeko salbuetsita egongo dira espetxeetan dauden pertsonak, kategoria bereziko familia ugarietako kideak eta terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema arautzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretuaren 25. artikuluan aurreikusitako egoeretan dauden pertsonak. Halaber, % 50eko hobaria izango dute kategoria orokorreko familia ugarietako kideek.
 • Azterketariaren ardurapekoa da matrikula ordaindu izana egiaztatzea. Horretarako, jo hona:
  Hasi saioa >  Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokion deialdia] > Matrikula zertan den ikusi

  Agertzen den mezua "Zure ordainketa ez da oraindik prozesatu" bada, honek ez du esan nahi ordainketa egin gabe dagoenik; ordainketa egoki prozesatzeko bi eta hiru egun arteko epea behar izaten da.

 • Behin matrikula-eskubideak ordainduz gero, ez da dirurik itzuliko. Salbuespen gisa, hiru kasu hauetan bakarrik itzuliko da (kasu hauetan, eskaera egin beharko da inprimaki honen bidez):
  • Oker bat izan eta maila bereko matrikula birritan ordaindu bada.
  • Okerreko maila baterako burutu bada matrikula. Kasu horretan, matrikula-epearen barruan egin beharko ditu, batetik, dagokion mailarako matrikula eta, bestetik, oker egindako matrikularen dirua itzultzeko eskaria.
  • Aurreko deialdiren baten baitan azterketariak jarritako gora jotzea onartu badu HABEren zuzendariak eta, ondorioz, burututako matrikula baliogabetu bada.

Matrikula-eskubideak

Ikasleak, euskaltegian lortutako mailaren arabera, honako matrikula-eskubide hauek eskuratuko ditu:

 • Ikasleak mailaren atalasea gainditzen baldin badu, bi aukera izango ditu maila horretan matrikulatzeko, maila lortu duen ebaluazio-dataren ondorengo bi azterketaldietan.
 • Ikasleak mailaren atalasea gainditu ez, baina maila horren aurreko azpimaila lortzen baldin badu, bi aukera izango ditu gainditu ez duen mailaren beheragoko mailan matrikulatzeko, azpimaila lortu duen ebaluazio-dataren ondorengo bi azterketaldietan.
 • Oraindik ere matrikula-aukeraren bat erabilgarri duen ikasle batek beste aukera-multzo bat eskuratuko balu maila berean, ikasle horri ez zaizkio aukerak pilatuko. Beste aukera-multzo hori beste maila baterako eskuratuko balu, ikasleak erabaki beharko du maila bietako zeinetan matrikulatu.

Proben aplikazioa

 • Irakurmen- eta entzumen-probak: euskaltegian egingo dira.
 • Idazmen- eta mintzamen-probak: bi egunetan egingo dira (batean idazmen-proba, eta bestean mintzamen-proba), HABEk deitutako data, leku eta orduetan.

Emaitzei buruzko oharra: irakurmen- eta entzumen-probak gainditzea ezinbestekoa da idazmen-probara aurkezteko. Bestalde, idazmen-proban ere gutxieneko puntuazioa lortu behar da mintzamen-probara aurkezteko. Ikusi xehetasunak mailakako informazioaren atalean (mailakako informaziorako loturak, orri honen goiburuan).

Azterketaldi batetik bestera emaitzak gordetzea

Matrikula-aukera bakoitza emaitza batzuei lotuta dago, eta emaitza horiek azterketaldi batetik bestera gordetzen dira, betiere matrikula-aukeren multzo beraren barruan (ikus aurreko puntua: "Matrikula-eskubideak"). Aukera-multzoa amaitzearekin batera agortzen da azterketaldi batetik bestera emaitzak gordetzea ere. Adibidez:

 • Bi matrikula-aukera lortzen dituenari, lehenengoan entzumen- eta irakurmen-probak soilik gainditu baldin baditu, gainditutako proben emaitzak gordeko zaizkio bigarren aukerarako.
 • Bi matrikula-aukera lortu eta lehenengoan entzumen-, irakurmen- eta idazmen-probak soilik gainditzen dituenari bigarren aukerarako gordeko zaizkio emaitza horiek.

Bateraezintasuna

Euskaltegietako ikasleen deialdiko azterketaldi batean matrikulatzen den azterketariak ezin du sei hileroko azterketaldi berean inolako matrikularik egin HABEren beste deialdi batean, nahiz eta beste maila batean izan.

Euskaltegietako ikasleen deialdiari uko egin eta HABEren beste deialdi batean matrikulatu nahi duen ikasleak HABErekin jarri behar du harremanetan mezu bat bidaliz helbide honetara: azterketak@habe.eus

Baliabide bereziak eta egokitzapenak

 • Desgaitasunen bat edo berezko zailtasunen bat duten eta, beraz, egokitzapen jakinak behar dituzten azterketarien kasuan, beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu HABEk, azterketari horien aukera-berdintasuna bermatzeko; betiere, azterketaren edukia indargabetu gabe edota eskatu beharreko gaitasun-maila murriztu gabe.
 • Proba berariazko behar horietara egokitu ahal izateko, azterketariak, matrikula egiteko garaian egin beharko du eskaera. Horretarako, azterketariak duen desgaitasunaren edo berezko zailtasunaren eremuan eskumena duen erakunde publikoak emandako agiri ofiziala aurkeztu beharko du eta baita eskatzen den egokitzapena azaldu ere (aulki, mahai edo ordenagailu berezia, entzungailuak, braille-sistema, etab.). Egokitzapen-eskaera matrikulazio-orrian hautatutako lurralde-arduradunari egin behar zaio, dagokion esteka baliatuz: Araba (leiho berri batean irekitzen da)Bizkaia (leiho berri batean irekitzen da)Gipuzkoa (leiho berri batean irekitzen da).
 • Halaber, aurkeztutako agiriaren konpultsa zazpi egun natural igaro baino lehen egin beharko du HABEren egoitzetako batean, matrikula egiteko epea bukatu eta hurrengo egunetik aurrera.
 • Eskaera behar bezala aurkeztu eta zuritu duen azterketariari denbora eta/edo baliabideak egokituko dizkio HABEk, betiere Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduari edota gaitasun-probok izan egunean indarrean egon daitekeen arautegiari jarraikiz.

Emaitzak eta agiria

Emaitzak ikustea

 • Deialdiaren egutegian zehaztutako datetan, egindako proben emaitzak HABEren webgunean argitaratuko dira, hemen:
  Hasi saioa > Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokion deialdia] > Azterketaren emaitza jakin
 • Emaitzak jakinaraztearekin batera, azterketariaren esku jarriko dira idazmen-proba PDF formatuan eta mintzamen-probaren grabazioa.

Emaitzei buruzko oharrak

 • Ezinbestekoa da irakurmen- eta entzumen-probetan "GAI" emaitza lortzea idazmen-probara aurkeztu ahal izateko.
 • Idazmen-proban 14 puntu lortzen dituen azterketarien emaitza "EZ GAI (BALDINTZATUA)" izango da proba horretan, eta mintzamen-probara aurkeztu ahal izango da. Idazmen-proban "EZ GAI" den azterketaria (14 puntu baino gutxiagoko emaitza) ezingo da mintzamen-probara aurkeztu.
 • Orotara gai izateko eta agiria eskuratzeko, azterketariak "GAI" emaitza lortu behar du lau trebetasun-probetan.
  Salbuespena: idazmen-proban 14 puntu lortzen dituen azterketariak, idazmen-proban ez gai izan arren, agiria lortu ahal izango du baldin eta mintzamen-proban, gutxienez, 17 puntu lortzen baditu.

Agiria

 • Maila egiaztatzeko baldintza guztiak bete dituen azterketariak HABEren webgunean eskuratu ahal izango du agiri ofiziala, emaitza orokorrak argitaratzen diren unetik aurrera, hemen:
  Hasi saioa > Agiriak
 • Deskargatutako agiriak balio ofizial osoa du, eta nahi beste aldiz inprimatu daiteke. Agiriaren oinean dagoen lokalizatzaileak egiaztatzen du agiriaren balio osoa.

Erreklamazioak, kalifikazioak berrikusteko eskariak eta gora jotzeko errekurtsoak

Erreklamazioak

Honako gai hauei buruz aurkeztu ahal izango dira erreklamazioak:

 • Matrikularen egoera dela eta.
 • Azterketa egunean edo azterketa lekuan, antolaketaren eremuko jarraibideetan hutsegiterik izan baldin bada, izandako gorabehera edo intzidentzia praktiko materialak direla eta.

Kalifikazioak berrikusteko eskaerak

Azterketariak, egin dituen probetan lortutako kalifikazioak berrikusteko eskaria egin ahal izango du mailako epaimahaiaren aurrean. Desadostasun hutsa adieraztea ez da oinarri nahikoa izango erdietsitako kalifikazioaren berrikuspena eskatzeko. Beraz, oinarri teknikorik gabeko kalifikazio-berrikuspenen eskaerak gaitzetsiak izango dira.

Aurkeztu beharreko agiriak

Erreklamazioak zein kalifikazioak berrikusteko eskaerak izapidetu daitezen, azterketariak jarraian azaltzen diren datu zein agiriak aurkeztu beharko ditu nahitaez:

 • Erreklamatzailearen edota eskatzailearen izen-deiturak eta jakinarazpenetarako helbidea eta helbide elektroniko bat.
 • Nortasun-agiriaren zenbakia.
 • Egiten duen erreklamazio edo egiten duen eskaeraren edukia.
 • Gertaera edo errakuntza hori izan dela erakusten duten agiriak edo frogak.
 • Lurraldea, lekua, data eta egiaztatze-maila.
 • Erreklamaziogilearen edota kalifikazioa berrikusteko eskaera egiten duen azterketariaren izenpea.

Epeak

Hiru laneguneko epea izango da ondorengo gertakaria edo egintza jaso eta biharamunetik aurrera:

 • Erreklamazioen kasuan: HABEren web-orrian, Q87 aplikazio informatikoaren bidez, matrikularen egoera ezagutzera eman eta ikusgai jartzen dituen akordioa argitaratu eta biharamunetik aurrera edota azterketa-proba egin eta biharamunetik aurrera.
 • Kalifikazioak berrikusteko eskarien kasuan: HABEren web-orrian, Q87 aplikazio informatikoaren bidez, emaitzak ezagutzera eman eta ikusgai jartzen dituen akordioa argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Erantzunak

Erreklamazioen edota kalifikazioak berrikusteko eskaeren erantzunak dagokion organo eskudunaren akordio edo erabaki bidez hartu eta onartuko dira. Ondoren, www.habe.euskadi.eus web-orrian ezagutzera emateko akordioa argitaratuko da eta gainera, erantzunaren eduki zehatza ikusgai jarriko da HABEren web-orrian, Q87 aplikazio informatikoaren bidez.

Gora jotzeko errekurtsoak

Interesdunek, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute honako egintza hauen aurka:

 • Erreklamazioen erantzuna.
 • Azterketa-probaren emaitza berrikusteko eskariaren erantzuna.
 • Azterketen behin betiko emaitzak ezagutzera eman dituen akordio edo erabakia. Behin betiko emaitzak azken proba egin ondorengoak izango dira.

Idazkiak aurkeztea

Erreklamazioak, kalifikazioak berrikusteko eskariak nahiz gora jotzeko errekurtsoak idatziz aurkeztuko dira. 39/2015 Legearen 16. artikuluaren 4. paragrafoan ezarritako edozein baliabide erabili daitekeen arren, honako hauek dira HABEren aurrean erreklamazioak, emaitza berrikusteko eskaerak zein gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko bide nagusiak:

Bide telematikoa

Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan identifikazio sistema egoki bidez, hau da, BakQ edo NAN elektronikoz: EAEko Erregistro Elektroniko Orokorra

Aurrez aurre
Posta bidez

Idazkiak posta zertifikatuz igorriko dira, HABEren Erregistro Nagusira:

 • Vitoria-Gasteiz kalea 3, 6.a
 • 20018 Donostia

Oharra: Ahal bada, bide telematikoa lehenetsiko da.

Araudia

HABEren zuzendari nagusiaren ebazpenez daude ezarrita zeintzuk diren, indarrean dagoen ikasturtean, euskaltegietako ikasleentzako deialdia egiteko oinarriak eta irizpideak (II. eta III. eranskinak): Ebazpena, 2023ko abenduaren 21ekoa