Araudia

2024. urtea

 • EBAZPENA, 2024ko ekainaren 27koa, HABEko zuzendariarena, 2023-2024 ikasturtean C1C1 helburu mailako 16-18 urteko euskara ikasleei dirulaguntzak emateko deialdia ebazten duena (3. ebazpena). (Ebazpena)
 • EBAZPENA, 2024ko ekainaren 21ekoa, HABEko zuzendariarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2024ko ekitaldirako antolaketarako laguntzaileak izendatzeko dena. (EHAA, 2024ko uztailaren 1a, 128. zk.)
 • EBAZPENA, 2024ko maiatzaren 29koa, HABEko zuzendariarena, dirulaguntzen deialdia egiten duena euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek gelak digitalizatzeko baliabideak eskuratu ahal izateko. (EHAA, 2024ko ekainaren 10a, 112. zk.)
 • EBAZPENA, 2024ko maiatzaren 17koa, HABEko zuzendariarena, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentro homologatuek aurkeztutako curriculum-proiektuak onartzen dituena. (Ebazpena)
 • EBAZPENA, 2024ko apirilaren 18koa, HABEko zuzendariarena, 2023-2024 ikasturtean euskara ikasleei dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena. (EHAA, 2024ko maiatzaren 8a, 89. zk.)
 • EBAZPENA, 2024ko apirilaren 24koa, HABEko zuzendariarena, udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titulartasuneko euskaltegi publikoei, 2023-2024 ikasturterako euskara-ikastaroengatik esleitutako dirulaguntzak argitara ematen dituena. (EHAA, 2024ko maiatzaren 6a, 87. zk.)
 • EBAZPENA, 2024ko martxoaren 13koa, HABEko zuzendariarena, 2022. eta 2023. urteetan euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuen Erregistroan inskribatutako alta-inskripzio eta bestelako oharpenak argitara ematen dituena. (EHAA, 2024ko martxoaren 21a, 59. zk.)
 • EBAZPENA, 2024ko otsailaren 19koa, HABEko zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2024. urteko probetarako aztertzaileak izendatzeko dena. (EHAA, 2024ko otsailaren 28a, 43. zk.)
 • EBAZPENA, 2024ko urtarrilaren 29koa, HABEko zuzendariarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2024ko ekitaldirako Azterketa Batzordeko kideak, HOBE deialdiaren arduradunak, epaimahaiak, ebaluatzaile ikertzaileak, tutoreak, ordezko tutoreak eta lurralde-arduradunak izendatzeko dena. (EHAA, 2024ko otsailaren 8a, 29. zk.)
 • EBAZPENA, 2024ko urtarrilaren 26koa, HABEko zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko, 2024. urterako deialdi irekia egiten duena. (EHAA, 2024ko otsailaren 7a, 28. zk.)
 • ERABAKIA, 2024ko otsailaren 6koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEk eskatutako kanpoko lankidetzengatik zerbitzu-emaileei ordaintzeko irizpideak eta tarifak ezartzen dituena. (Erabakia)
 • AGINDUA, 2024ko urtarrilaren 11koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita euskarazko komunikagaitasun-mailen ebaluazioa eta egiaztatzegintza arautu, eta euskara-ikasle helduentzako dirulaguntzen deialdietarako irizpideak finkatzen dituen 2020ko irailaren 9ko Agindua. (EHAA, 2024ko urtarrilaren 19a, 15. zk.)

2023. urtea

 • EBAZPENA, 2023ko abenduaren 21ekoa, HABEko zuzendariarena, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2023-2024 ikasturtean euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan oinarrituta Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren (HEOCaren) zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezarri, eta 2024ko azterketa-deialdia egiten duena. (EHAA, 2024ko urtarrilaren 10a, 7. zk.)
 • EBAZPENA, 2023ko abenduaren 19koa, HABEko zuzendariarena, 2023-2024 ikasturtean C1C1 helburu mailako 16-18 urteko euskara ikasleei dirulaguntzak emateko deialdia ebazten duena. (Ebazpena)
 • EBAZPENA, 2023ko azaroaren 21ekoa, HABEko zuzendariarena, udal titulartasuneko euskaltegi publikoek arbel digitalak eta hauei dagozkien euskarriak eskuratu ahal izateko aurkeztutako eskabideak onartu eta eskatzaile bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa ezartzen duena, 2023ko maiatzaren 10eko Ebazpenak ezarritakoaren arabera. (EHAA, 2023ko abenduaren 15a, 28. zk.)
 • EBAZPENA, 2023ko azaroaren 17koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez aldatzen baitira udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei zuzendutako dirulaguntzen oinarriak, 2023-2024 ikasturterako gutxieneko ikasle kopuruaren talde-ratioari eta zenbait ikastaro-moduluren baldintzei dagokionez. (EHAA, 2023ko azaroaren 24a, 225. zk.)
 • EBAZPENA, 2023ko azaroaren 13koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez gehitzen baita 2023-2024 ikasturtean C1C1 komunikagaitasun-maila lortzeko ikastaroak sustatzeko 16-18 urteko ikasleei zuzendutako dirulaguntzen deialdiaren aurrekontu-kreditua. (EHAA, 2023ko azaroaren 23a, 224. zk.)
 • EBAZPENA, 2023ko azaroaren 14koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez zuzentzen baita 2022ko urriaren 6ko Ebazpena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuentzat 2022tik 2025 bitarteko ikasturteetarako dirulaguntzen deialdia aldatu zuena, 2022-2023 ikasturterako gutxieneko ikasle-kopuruaren talde-ratioari dagokionez eta kitapenean kontuan izan beharreko urkilaren metodologiari dagokionez. (EHAA, 2023ko azaroaren 22a, 223. zk.)
 • AGINDUA, 2023ko irailaren 29koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde Autonomiadunak (HABE) eskaintzen dituen zerbitzuen eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak finkatzeko den Agindua. (EHAA, 2023ko urriaren 6a, 192. zk. )
 • EBAZPENA, 2023ko irailaren 28koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2023/1 jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek 2023-2024 ikasturtean zehar betebeharreko jarraibideak izan ditzaten (Ebazpena (leiho berri batean irekitzen da))
 • EBAZPENA, 2023ko abuztuaren 31koa, HABEko zuzendariarena, 2023-2024 ikasturtean, udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, dirulaguntzak emateko oinarriak onartzen dituena. (EHAA, 2023ko irailaren 6a, 170. zk.)
 • EBAZPENA, 2023ko abuztuaren 18koa, HABEko zuzendariarena, 2022-2023 ikasturtean euskara ikasleei dirulaguntzak emateko deialdia egiten duen 2023ko apirilaren 26ko Ebazpena aldatzeko dena. (EHAA, 2023ko irailaren 1a, 167. zk.)
 • EBAZPENA, 2023ko uztailaren 12koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez arautzen baitira 2023-2024 ikasturtean C1C1 komunikagaitasun-maila helburu duten ikastaroak egiteko C1C1 helburu maila eta abiapuntu maila jakin bat duten 16-18 urteko ikasleei dirulaguntzak emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita. (EHAA, 2023ko uztailaren 31a, 144 zk.)
 • HUTS-ZUZENKETA, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2023ko apirilaren 26koa, HABEko zuzendariarena, 2022-2023 ikasturtean euskara ikasleei dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena. (EHAA, 2023ko uztailaren 4a, 126. zk.)
 • EBAZPENA, 2023ko maiatzaren 10ekoa, HABEko zuzendariarena, dirulaguntzen deialdia egiten duena udal titularitatepeko euskaltegi publikoek arbel digitalak eta hauei dagozkien euskarriak eskuratu ahal izateko (EHAA, 2023ko maiatzaren 17a, 92. zk.)
 • EBAZPENA, 2023ko apirilaren 26koa, HABEko zuzendariarena, 2022-2023 ikasturtean euskara ikasleei dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena. (EHAA 2023ko maiatzaren 4a, 83. zk.)
 • HUTS-ZUZENKETA, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2023ko otsailaren 14koa, HABEko zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko, 2023. urterako deialdi irekia egiten duena.(EHAA, 2023ko martxoaren 23a, 58. zk.)
 • EBAZPENA, 2023ko martxoaren 10ekoa, HABEko zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2023. urteko probetarako aztertzaileak izendatzeko dena. (EHAA 2023ko martxoaren 17a, 54. zk).
 • EBAZPENA, 2023ko martxoaren 8koa, HABEko zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako B2, C1 eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko 2023. urterako HABEren Ordenagailu Bidezko Egiaztatzegintza (HOBE) deialdia egiten duena. (EHAA, 2023ko martxoaren 14a, 51. zk.)
 • EBAZPENA, 2023ko otsailaren 14koa, HABEko zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko, 2023. urterako deialdi irekia egiten duena. (EHAA, 2023ko otsailaren 27a, 40. zk).
 • EBAZPENA, 2023ko urtarrilaren 27koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2023ko ekitaldirako Azterketa Batzordeko kideak, HOBE deialdiaren arduradunak, epaimahaiak, ebaluatzaile ikertzaileak, tutoreak, ordezko tutoreak, lurralde-arduradunak eta lurralde-batzordeak izendatzeko dena. (EHAA, 2023ko otsailaren 8a, 27. zk.)
 • EBAZPENA, 2023ko urtarrilaren 16koa, HABEren zuzendari nagusiena, akatsak zuzenduz abenduaren 19ko esleipen ebazpenean. (Ebazpena)

2022. urtea

 • ERABAKIA, 2022ko abenduaren 26koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEk eskatutako kanpoko lankidentzengatik zerbitzu-emaileei ordaintzeko irizpideak eta tarifak ezartzen dituena. (Erabakia)
 • EBAZPENA, 2022ko abenduaren 21ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, Udal Euskaltegien titularrek eginiko eskaerak onartu eta 2022-2023 ikasturtean euskara klaseak emateagatiko dirulaguntzak ebazten dituena. (Ebazpena | Eranskina)
 • EBAZPENA, 2022ko abenduaren 21ekoa, HABEko zuzendariarena, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2022-2023 ikasturtean euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan oinarrituta Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren (HEOCaren) zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezarri, eta 2023ko azterketa-deialdia egiten duena. (EHAA, 2023ko urtarrilaren 4a, 3. zk.)
 • EBAZPENA, 2022ko abenduaren 20koa, HABEren zuzendari nagusiarena, plegu administratiboak eta plegu teknikoak onartuz, Ingura euskara online ikasteko plataformarako A2 euskara-mailako egoera-bideoen ekoizpena kontratatu ahal izateko. (ebazpena, plegu teknikoak, plegu administratiboak)
 • EBAZPENA, 2022ko abenduaren 20koa, HABEren zuzendari nagusiarena, plegu administratiboak eta plegu teknikoak onartuz, Ingura euskara online ikasteko plataformarako A1 euskara-mailako azalpen-bideoen eta bideo-pasarteen ekoizpena kontratatu ahal izateko. (ebazpena, plegu teknikoak, plegu administratiboak)
 • EBAZPENA, 2022ko abenduaren 19koa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuen eskariak onartu eta eskatzaile bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa esleitzen diona (Ebazpena)
 • EBAZPENA, 2022ko azaroaren 30ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2022/2 jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren araberako curriculum-proiektuak eguneratu eta aurkezteko, eta izapidetzeko erabiliko diren irizpideak izan ditzaten. (Ebazpena)
 • EBAZPENA, 2022ko urriaren 26koa, HABEko zuzendariarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2022ko ekitaldirako Azterketa Batzordearen burua eta idazkaria izendatzeko dena. (EHAA, 2022ko azaroaren 9a, 214. zk.)
 • AGINDUA, 2022ko urriaren 20koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, euskarazko komunikagaitasun-mailen ebaluazioa eta egiaztatzegintza arautzen dituen eta euskara-ikasle helduentzako dirulaguntzen deialdietarako irizpideak finkatzen dituen 2020ko irailaren 9ko Agindua aldatzen duena. Agindua, urriaren 20koa
 • EBAZPENA, 2022ko urriaren 6koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez aldatzen baita udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiek 2022-2023 ikasturteko dirulaguntzen onuradun izateko ikastaro bakoitzaren hasieran talde bakoitza kokatua dagoen herriaren neurriaren arabera izan behar duten gutxieneko ikasle-kopurua. (Ebazpena)
 • EBAZPENA, 2022ko urriaren 6koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez aldatzen baita euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuentzat 2022tik 2025era bitarteko ikasturteetarako dirulaguntzen deialdia, 2022-2023 ikasturterako gutxieneko ikasle-kopuruaren talde-ratioari dagokionez eta kitapenean kontuan izan beharreko urkilaren metodologiari dagokionez. (Ebazpena)
 • Ebazpena, 2022ko irailaren 26koa, HABEren zuzendari nagusiena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek arbel digitala eta hauei dagokien euskarriak eskuratu ahal izateko aurkeztutako eskariak onartu eta eskatzaile bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa ezartzen duena. (Ebazpena)
 • EBAZPENA, 2022ko irailaren 13koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2022/1 jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek 2022-2023 ikasturtean zehar bete beharreko jarraibideak izan ditzaten. (Ebazpena)
 • EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 31koa, HABEko zuzendariarena, 2022-2023 ikasturtean, udalen edo udal erakundeen mendeko euskaltegiei dirulaguntzak emateko oinarriak onartzen dituena. (EHAA, 2022ko irailaren 16a, 178. zk.)
 • EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 31koa, HABEko zuzendariarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuentzat 2022tik 2025 bitarteko ikasturteetarako dirulaguntza-deialdia egiten duena. (EHAA, 2022ko irailaren 16a, 178 zk)
 • EBAZPENA, 2022ko uztailaren 13koa, HABEko zuzendariarena, dirulaguntzen deialdia egiten duena euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek arbel digitalak eta hauei dagozkien euskarriak eskuratu ahal izateko. (EHAA, 2022ko uztailaren 19a, 139. zk.)
 • EBAZPENA, 2022ko uztailaren 1ekoa, HABEko zuzendariarena, 2021-2022 ikasturtean euskara-ikasleei dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena. (EHAA, 2022ko uztailaren 14a, 136. zk.)
 • EBAZPENA, 2022ko ekainaren 29koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bitartez lurralde-arduradun ordezko bat izendatzen baita Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2022. urteko probetarako. (EHAA, 2022ko uztailaren 11, 133. zk.)
 • EBAZPENA, 2022ko martxoaren 7koa, HABEko zuzendariarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2022. urteko probetarako aztertzaileak izendatzeko dena. (EHAA, 2022ko martxoaren 23a, 59. zk.)
 • EBAZPENA, 2022ko martxoaren 2koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko 2022. urterako HABEren Ordenagailu Bidezko Egiaztatzegintza (HOBE) deialdia egiten duena. (EHAA, 2022ko martxoaren 18a, 56. zk.)
 • ERABAKIA, 2022ko otsailaren 9koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEk eskatutako kanpoko lankidentzengatik zerbitzu-emaileei ordaintzeko irizpideak eta tarifak ezartzen dituena. (Erabakia). Erabakia, 2021eko urtarrilaren 21ekoa. (Erabakia)
 • EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 25ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2022ko ekitaldirako Azterketa Batzordeko kideak, HOBE deialdiaren arduradunak, epaimahaiak, ebaluatzaile ikerleak, tutoreak, ordezko tutoreak, lurralde-arduradunak eta lurralde-batzordeak izendatzeko dena. (EHAA, 2022ko otsailaren 7a, 26. zk.
 • EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 19koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2021. urtean euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuen Erregistroan eginiko alta-inskripzio eta bestelako oharpenak argitara ematen dituena. (EHAA, 2022ko urtarrilaren 31, 21. zk.)
 • EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 19koa, HABEren zuzendari nagusiarena, udalen edo udal-erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titulartasuneko euskaltegi publikoei, 2021-2022 ikasturterako euskara-ikastaroengatik esleitutako dirulaguntzak argitara ematen dituena. (EHAA, 2022ko urtarrilaren 31, 21. zk.)
 • EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 19koa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2021-2022 ikasturterako euskara-ikastaroengatik esleitutako dirulaguntzak argitara ematen dituena. (EHAA, 2022ko urtarrilaren 31, 21. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko abenduaren 27koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko, 2022. urterako deialdi irekia egiten duena. (EHAA, 2022ko urtarrilaren 26a, 16. zk.)
 • EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 4koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aldatu egiten baita udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiek, udal titulartasuneko euskaltegi publikoek, ikastaroen hasieran talde bakoitzeko izan behar duten gutxieneko ikasle-kopurua, 2021-2022 ikasturteko dirulaguntzen onuradun izateko, euskaltegia kokatua dagoen herriaren neurriaren arabera. (EHAA, 2022ko urtarrilaren 11, 6. zk.)
 • EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 4koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aldatu egiten baita euskaltegi pribatuek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek ikastaroen hasieran talde bakoitzeko izan behar duten gutxieneko ikasle-kopurua, 2021-2022 ikasturteko dirulaguntzen onuradun izateko, euskaltegia edo zentroa kokatua dagoen herriaren neurriaren arabera. (EHAA, 2022ko urtarrilaren 11, 6. zk.)

2021. urtea

 • EBAZPENA, 2021eko azaroaren 22koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2021-2022 ikasturtean euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan oinarrituta Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren (HEOCaren) zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezarri, eta 2022ko azterketa-deialdia egiten duena. (EHAA, 2021eko abenduaren 15a, 249. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko azaroaren 16koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2021eko irailaren 8ko Ebazpenaren akatsak zuzentzeko dena. Ebazpen horren bidez udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2021-2022 ikasturteko dirulaguntzak emateko deialdia egiten da eta horiek esleitzeko baldintzak eta prozedura arautzen dira. (EHAA, 2021eko azaroaren 24a, 234. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko urriaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2021-2022 ikasturteko dirulaguntzen onuradun izateko ikastaro bakoitzaren hasieran talde bakoitza kokatua dagoen herriaren neurriaren arabera izan behar duten gutxieneko ikasle-kopurua aldatzen baita. (EHAA, 2021eko urriaren 29a, 216. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko urriaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez euskaltegi pribatuak eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuak 2021-2022 ikasturtean dirulaguntzen onuradun izateko ikastaro bakoitzaren hasieran talde bakoitza kokatua dagoen herriaren neurriaren arabera izan behar duten gutxieneko ikasle-kopurua aldatzen baita. (EHAA, 2021eko urriaren 29a, 216. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko urriaren 25ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2021/2 jardunbidea emateko dena, 2021/1 jardunbidea aldatuz. (Ebazpena)
 • EBAZPENA, 2021eko irailaren 8koa, HABEren zuzendari nagusiarena, udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2021-2022 ikasturteko dirulaguntzak emateko baldintzak eta prozedura ezartzen dituena. (EHAA, 2021eko irailaren 29a, 195. zk.). EBAZPENA, 2021eko urriaren 18koa. (EHAA, 2021eko urriaren 29a, 216. zk.). EBAZPENA, 2021eko azaroaren 16koa (EHAA, 2021eko azaroaren 24a, 234. zk.). EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 4koa. (EHAA, 2022ko urtarrilaren 11, 6. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko irailaren 8koa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei zuzendutako 2021-2022 ikasturteko dirulaguntzen deialdia egiten eta horiek emateko baldintzak eta prozedura arautzen dituena. (EHAA, 2021eko irailaren 29a, 195. zk.). EBAZPENA, 2021eko urriaren 18koa (EHAA, 2021eko urriaren 29a, 216. zk.). EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 4koa (EHAA, 2022ko urtarrilaren 11, 6. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko irailaren 16koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2021/1 jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek 2021-2022 ikasturtean zehar bete beharreko jarraibideak izan ditzaten. (Ebazpena). EBAZPENA, 2021eko urriaren 25ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2021/2 jardunbidea emateko dena, 2021/1 jardunbidea aldatuz. (Ebazpena)
 • AGINDUA, 2021eko uztailaren 30ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde autonomiadunak (HABE) eskaintzen dituen zerbitzuen eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak finkatzeko den Agindua aldatzen duena. (EHAA, 2021eko abuztuaren 11, 159. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko uztailaren 7koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez arautzen baitira 2020-2021 ikasturtean HABEren komunikagaitasun-mailak euskaltegiko edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ebaluazioan mailaren atalasea gaindituz, edota egiaztatzegintzaren eremuko deialdietan euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei dirulaguntzak emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita. (EHAA, 2021eko uztailaren 14a, 138. zk.). HUTS-ZUZENKETA (EHAA, 2021eko uztailaren 30a, 152. zk.). EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 4koa, huts-zuzenketa (EHAA, 2021eko abuztuaren 9a, 157. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 31koa, HABEren zuzendariarena, HABEren 2021eko Prestakuntza Plana onartzen duena. (Ebazpena)
 • EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa argitaratzen baita, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei eta landunei zuzendutako euskarazko hizkuntza-gaikuntzako ikastaroak egiteko (EHAA, 2021eko ekainaren 11, 114. zk.). EBAZPENA, 2021eko abenduaren 13koa, hutsak zentzekoa (EHAA, 2022ko otsailaren 25a, 41. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko apirilaren 19koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez epaimahaiburu, epaimahaikide, tutore, azterketa-antolaketaren arduradun eta aztertzaile bana izendatzen baitira Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2021. urteko probetarako. (EHAA, 2021eko maiatzaren 5a, 86. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko otsailaren 23koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2021. urteko probetarako aztertzaileak izendatzeko dena. (EHAA, 2021eko martxoaren 8a, 48. zk.) (EHAA, 2021eko maiatzaren 5a, 86. zk.)
 • AGINDUA, 2021eko otsailaren 16koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Agindu honen huts-zuzenketa egiten duena: Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Agindua, euskarazko komunikagaitasun-mailen ebaluazioa eta egiaztatzegintza arautzen dituena, eta euskara-ikasle helduentzako dirulaguntzen deialdietarako irizpideak finkatzen dituena. (EHAA, 2021eko otsailaren 23a, 39. zk.) (EHAA, 2020ko irailaren 28a, 191. zk.) (Lanerako dokumentua)

2020. urtea

2019. urtea

 • AGINDUA, 2019ko abenduaren 5ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, helduen euskalduntzearen esparruan HABEk onartzen dituen prestakuntza-planen ezaugarriak arautzeko eta prestakuntza-jardueren homologazio-betekizunak ezartzeko ematen dena. (EHAA, 2020ko urtarrilaren 13a, 7. zk.)
 • 166/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak onartzen dituen Dekretua aldatzen dituena. (EHAA, 2019ko urriaren 25a, 204. zk.)
 • AGINDUA, 2019ko apirilaren 23koa, Ogasun eta Finantzako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) erakunde autonomiadunaren kontratazio-mahaiak sortzeko 2017ko uztailaren 28ko Agindua. (EHAA, 2019ko maiatzaren 14a, 89. zk.)

2018. urtea

 • EBAZPENA, 2018ko abenduaren 10ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentro homologatuek aurkeztutako Curriculum-proiektuak onartzen dituena. (Ebazpena)

2017. urtea

 • HITZARMENA, Helduen Alfabetatze eta berreuskalduntzerako erakundearen eta Etxepare Euskal Institutuaren artean, "Euskara Munduan" egitasmoa Etxeparen Euskal Institutuaren egiturara eraman eta HABE erakundearen lankidetza-esparruak zedarritzeko. (Hitzarmena)
 • EBAZPENA, 2017ko irailaren 11koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2017/1 Jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentro homologatuek Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren araberako Curriculum Proiektuak aurkezteko eta izapidetzeko aplikatuko diren irizpideak izan ditzaten. (Ebazpena)
 • AGINDUA, 2017ko uztailaren 28koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) erakunde autonomiadunaren kontratazio-mahaiak sortzeko dena. (EHAA, 2017ko abuztuaren 8a, 150. zk.)
 • 187/2017 DEKRETUA, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dekretua aldatzen dena. (EHAA, 2017ko uztailaren 20a, 138. zk.). 297/2010 DEKRETUA (EHAA, 2010eko azaroaren 15a, 219. zk.) HUTS-ZUZENKETA (EHAA, 2017ko urriaren 6a, 192. zk.)
 • 14/2017 DEKRETUA, urtarrilaren 10ekoa, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeako (HABE) zuzendaria izendatzeko dena. (EHAA, 2017ko urtarrilaren 13a, 174. zk.)

1986. urtetik 2016. urtera