Ebaluazioa euskaltegietan 2023-2024 ikasturtea

Mailaz mailako informazioa

Aukera ezazu maila, informazio xehea ikusteko:

Informazio orokorra

Maila egiaztatzeko baldintzak

Ikasleek bete beharreko baldintzoi buruzko zehaztapenak eskuragarri daude mailakako informazio-orrietan (mailakako informaziorako loturak, orri honen goiburuan):

 • Euskaltegiren batean matrikulatuta egotea
 • Gutxieneko ikastorduak hartzea
 • Gutxieneko asistentzia betetzea
 • Ikas-prozesuan aurrera egitea eta egiaztatu nahi den mailaren ebaluazioa gainditzea

Egutegia

Ikasturte bakoitzean, lau garai zehaztuko dira agiriak eskuratzeko:

2023-2024 ikasturteko egutegia
1. GARAIA 2. GARAIA 3. GARAIA 4. GARAIA
Baitan hartzen ditu 2023ko urriaren 1ean edo geroago hasi eta 2023ko abenduaren 31rako bukatuta dauden ikastaroak 2023ko urriaren 1ean edo geroago hasi eta 2024ko martxoaren 31rako bukatuta dauden ikastaroak 2023ko urriaren 1ean edo geroago hasi eta 2024ko ekainaren 30erako bukatuta dauden ikastaroak 2023ko urriaren 1ean edo geroago hasi eta 2024ko irailaren 30erako bukatuta dauden ikastaroak
Kalifikazioak eta asistentziak ikusgai Urtarrilak 8 Apirilak 8 Uztailak 8 Urriak 7
Euskaltegien aurrean eskaerak Urtarrilaren 9tik 11ra Apirilaren 9tik 11ra Uztailaren 9tik 11ra Urriaren 8tik 10era
Euskaltegiek
eskaerei erantzun
Urtarrilak 18 Apirilak 18 Uztailak 18 Urriak 17
Eskaerak
HABEren aurrean
Urtarrilaren 24tik 26ra Apirilaren 24tik 26ra Uztailaren 24tik 29ra Urriaren 23tik 25era
Agiriak eskuragarri Urtarrilak 30 Apirilak 30 Uztailak 30 Urriak 30

Eskaerak: erreklamazioak, kalifikazioak berrikusteko eskaerak eta gora jotzeko errekurtsoak

Jarraibideak

Prozeduran akatsen bat egon bada, ikasleak erreklamazioa aurkeztu dezake. Maila-amaierako ebaluazio-jardueran jasotako emaitzarekin ados ez badago, ikasleak kalifikazioa berrikustea eskatu dezake. Erreklamazioak zein kalifikazio-berrikuspenak, lehendabizi, euskaltegiari zuzenduko zaizkio eta, ikaslea ez badago konforme jasotako erantzunarekin, ondoren, HABEren Azterketa Batzordeari.

 • Txostena kontsultatu: Ikasleak sarbidea izango du, nork bere pasahitza erabiliz, egin duen ikastaroaren iraupenari, asistentziari eta lortutako mailari buruzko txostena ikusteko, hemen:
  Hasi saioa > Jarraipena: asistentziak eta ebaluazioak
 • Euskaltegiari eskaera: Ikaslea ez badago ados euskaltegiko amaierako ebaluazio-txostenean jasotako informazioarekin, kalifikazioa berrikusteko eskaera egin ahal izango du HABEk web-orrian zehaztutako egutetian adierazitako hiru laneguneko epean; betiere, eskaera arrazoituz, objektibizatuz eta gertatutakoaren lekukotasuna aurkeztuz.
 • HABEri eskaera: Ikaslea ez badago ados euskaltegiak emandako erantzunarekin, interesdunak HABEren Azterketa Batzordearen aurrean erreklamazioa jarri ahal izango du edo emaitza berrikusteko eskaera egin, dagokion garaiko agirien eragin-dataren ondorengo bost lanegunetan, HABEk egutegian zehaztu bezala; betiere, okerren ebidentziak aurkeztuz eta berrikuspen-esakera arrazoituz.
 • Gora jotzeko errekurtsoa: Azterketa Batzordean akordio edo erabakiaren (edo erantzunaren) aurka, ikasleak gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango du HABEren zuzendariaren aurrean.

Epeak

Orri honetako "Egutegia" atalean daude zehaztuta, garai bakoitzerako, zeintzuk diren erreklamazioak jartzeko edo kalifikazioak berrikusteko eskaerak egiteko epeak, bai euskaltegien aurrean, bai HABEren aurrean. Gora jotzeko errekurtsoak, bestalde, aurkatutako egintza gertatu den egunetik aurrera hilabeteko epean aurkeztu ahal izango dira.

Idazkiak aurkeztea

Erreklamazioak, kalifikazioak berrikusteko eskariak nahiz gora jotzeko errekurtsoak idatziz aurkeztuko dira. 39/2015 Legearen 16. artikuluaren 4. paragrafoan ezarritako edozein baliabide erabili daitekeen arren, honako hauek dira HABEren aurrean erreklamazioak, emaitza berrikusteko eskaerak zein gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko bide nagusiak:

Bide telematikoa

Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan identifikazio sistema egoki bidez, hau da, BakQ edo NAN elektronikoz: EAEko Erregistro Elektroniko Orokorra

Aurrez aurre
Posta bidez

Idazkiak posta zertifikatuz igorriko dira, HABEren Erregistro Nagusira:

 • Vitoria-Gasteiz kalea 3, 6.a
 • 20018 Donostia

Agiriak

Agiria eskuratzeko jarraibideak

 • Maila egiaztatzeko baldintza guztiak betetzen dituzten ikasleek HABEren webgunean eskuratu ahal izango dute A1 mailako agiri ofiziala, egutegian zehaztutako datan, hemen:
  Hasi saioa > Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokion deialdia] > Agiriak
 • Deskargatutako agiriak balio ofizial osoa du, eta nahi beste aldiz inprimatu daiteke. Agiriaren oinean dagoen lokalizatzaileak egiaztatzen du agiriaren balio osoa.

Araudia

HABEren zuzendari nagusiaren ebazpenez arautzen da zein den euskara-mailak egiaztatzeko prozedura indarrean dagoen ikasturteko ikasleentzako: Ebazpena, 2023ko abenduaren 21ekoa