EUSKARAREN EZAGUTZA EGIAZTAGIRIEN ARTEKO BALIOKIDETZAK HIZKUNTZEN EUROPAKO ERREFERENTZIA MARKOARI EGOKITUAK


297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena. (azaroaren 15eko EHAA, 219 zk.)

Taula


 

B1 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

 • HABEk (Kultura Saila) emandako 1. mailako ziurtagiria.
 • HAEE-IVAPek emandako 1. hizkuntza-eskakizuna.
 • Osakidetzaren 1. hizkuntza-eskakizuna.
 • Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako 3. maila (Antzinako Ikasketa Plana).
 • Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako Tarteko Maila

B2 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

 • HABEk (Kultura Saila) emandako 2. mailako ziurtagiria.
 • HAEE-IVAPek emandako 2. hizkuntza-eskakizuna.
 • Osakidetzaren 2. hizkuntza-eskakizuna.
 • Ertzaintzaren 1. HE.
 • Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Irakaspostuen 1. HE.
 • Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria (HLEA).
 • Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako 4. maila (Antzinako Ikasketa Plana).
 • Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako Maila Aurreratua.

C1 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

 • HABE (Kultura Saila) emandako 3. mailako ziurtagiria.
 • HAEE-IVAPek emandako 3. hizkuntza-eskakizuna.
 • Osakidetzaren 3. hizkuntza-eskakizuna.
 • Ertzaintzaren 2. HE.
 • Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Euskararen Gaitasun Agiria (EGA).
 • Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Irakaspostuen 2. HE.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako Menderatze Operatibo Eraginkorreko Gaitasun Maila (C1).
 • Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako 5. maila edo Euskal Gaitasun Maila (Antzinako Ikasketa Plana.
 • Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Sailaren Euskararen Gaitasun Agiria (EGA).
 • Euskaltzaindiaren D agiria.
 • Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoa-Office Public de la Langue Basque erakundeak emandako Euskararen Gaitasun Agiria (EGA).

C2 mailarekin egongo dira parekatuta, eta elkarren baliokideak izango dira:

 • HABEk (Kultura Saila) emandako 4. mailako ziurtagiria.
 • IVAP-HAEEk emandako 4. hizkuntza-eskakizuna.
 • Osakidetzaren 4. hizkuntza-eskakizuna.
Azken eguneratzea: 2010/11/23