HABE

Araudia

 1. EBAZPENA, 2021eko azaroaren 16koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2021eko irailaren 8ko Ebazpenaren akatsak zuzentzeko dena. Ebazpen horren bidez udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2021-2022 ikasturteko dirulaguntzak emateko deialdia egiten da eta horiek esleitzeko baldintzak eta prozedura arautzen dira. (EHAA-2021eko azaroak 24, zk. 234)
 2. EBAZPENA, 2021eko urriaren 27koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez Azterketa-batzordeburu ordezkoa izendatzen baita Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2021eko deialdietako bigarren azterketaldirako. (EHAA-2021eko azaroak 5, zk. 220)
 3. EBAZPENA, 2021eko urriaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2021-2022 ikasturteko dirulaguntzen onuradun izateko ikastaro bakoitzaren hasieran talde bakoitza kokatua dagoen herriaren neurriaren arabera izan behar duten gutxieneko ikasle-kopurua aldatzen baita. (EHAA-2021eko urriak 29, zk. 216)
 4. EBAZPENA, 2021eko urriaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez euskaltegi pribatuak eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuak 2021-2022 ikasturtean dirulaguntzen onuradun izateko ikastaro bakoitzaren hasieran talde bakoitza kokatua dagoen herriaren neurriaren arabera izan behar duten gutxieneko ikasle-kopurua aldatzen baita. (EHAA-2021eko urriak 29, zk. 216)
 5. EBAZPENA, 2021eko urriaren 25ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2021/2 jardunbidea emateko dena, 2021/1 jardunbidea aldatuz. Ebazpena.
 6. EBAZPENA, 2021eko irailaren 8koa, HABEren zuzendari nagusiarena, udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2021-2022 ikasturteko dirulaguntzak emateko baldintzak eta prozedura ezartzen dituena. (EHAA-2021eko irailak 29, zk. 195) 2021eko urriaren 18ko Ebazpena  (EHAA-2021eko urriak 29, zk. 216) Ebazpena, 2021eko azaroaren 16koa (EHAA-2021eko azaroak 24, zk. 234)
 7. EBAZPENA, 2021eko irailaren 8koa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei zuzendutako 2021-2022 ikasturteko dirulaguntzen deialdia egiten eta horiek emateko baldintzak eta prozedura arautzen dituena. (EHAA-2021eko irailak 29, zk. 195). Ebazpena, 2021eko urriaren 18koa (EHAA-2021eko urriak 29, zk. 216)
 8. EBAZPENA, 2021eko irailaren 16koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2021/1 jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek 2021-2022 ikasturtean zehar  bete beharreko jarraibideak izan ditzaten. Ebazpena. Ebazpena, 2021eko urriaren 25ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2021/2 jardunbidea emateko dena, 2021/1 jardunbidea aldatuz. Ebazpena.
 9. AGINDUA, 2021eko uztailaren 30ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde autonomiadunak (HABE) eskaintzen dituen zerbitzuen eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak finkatzeko den Agindua aldatzen duena. (EHAA-2021eko abuztuak 11, 159. zk.)
 10. EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 4koa, HABEko zuzendariarena, ebazpen honen huts-zuzenketa egiten duena: HABEko zuzendariaren 2021eko uztailaren 7ko Ebazpena, zeinaren bidez arautzen baitira 2020-2021 ikasturtean HABEren komunikagaitasun-mailak euskaltegiko edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ebaluazioan mailaren atalasea gaindituz, edota egiaztatzegintzaren eremuko deialdietan euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei dirulaguntzak emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita. (EHAA-2021eko abuztuak 9, 157. zk.)
 11. EBAZPENA, 2021eko uztailaren 7koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez arautzen baitira 2020-2021 ikasturtean HABEren komunikagaitasun-mailak euskaltegiko edo autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ebaluazioan mailaren atalasea gaindituz, edota egiaztatzegintzaren eremuko deialdietan euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei dirulaguntzak emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita. (EHAA-2021eko uztailak 14, 138 zk.). Huts-zuzenketa (EHAA-2021eko uztailak 30, 152 zk.). Ebazpena, 2021eko abuztuaren 4koa, huts-zuzenketa (EHAA-2021eko abuztuak 9, 157. zk.
 12. EBAZPENA, 2021eko ekainaren 29koa, HABEren zuzendari nagusiarena, ustekabean sortutako arrazoiengatik 2021eko ekitaldiko HOBE deialdiko bigarren azterketaldia indarrik gabe uztea erabakitzen duena (EHAA-2021eko uztailak 9, 135 zk.)
 13. EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 31koa, HABEren zuzendariarena, HABEren 2021eko Prestakuntza Plana onartzen duena. Ebazpena

 14. EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa argitaratzen baita, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei eta landunei zuzendutako euskarazko hizkuntza-gaikuntzako ikastaroak egiteko (EHAA-2021eko ekainak 11, 114 zk. )
 15. EBAZPENA, 2021eko apirilaren 19koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez epaimahaiburu, epaimahaikide, tutore, azterketa-antolaketaren arduradun eta aztertzaile bana izendatzen baitira Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2021. urteko probetarako. (EHAA-2021eko maiatzak 5, 86 zk.)

 16. EBAZPENA, 2021eko otsailaren 23koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2021. urteko probetarako aztertzaileak izendatzeko dena. (EHAA-2021eko martxoak 8, 48 zk.) (EHAA-2021eko maiatzak 5, 86 zk.)
 17. EBAZPENA, 2021eko otsailaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, ebazpen honen huts-zuzenketa egiten duena: Ebazpena, 2020ko abenduaren 2koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko, 2021. urterako HOBE-HABEren Ordenagailu Bidezko Egiaztatzegintza deialdia egiten duena. (EHAA-2021eko otsailak 26, 42 zk.) (EHAA-2020ko abenduak 11, 247 zk.). Lanerako dokumentua
 18. EBAZPENA, 2021eko otsailaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, ebazpen honen huts-zuzenketa egiten duena: Ebazpena, 2020ko abenduaren 1ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko, 2021. urterako deialdi irekia egiten duena. (EHAA-2021eko otsailak 26, 42 zk.) (EHAA-2020ko abenduak 10, 246 zk.). Lanerako dokumentua
 19. EBAZPENA, 2021eko otsailaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, ebazpen honen huts-zuzenketa egiten duena: Ebazpena, 2020ko azaroaren 30ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2020-2021 ikasturtean euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan oinarrituta Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren (HEOCaren) zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezarri, eta 2021eko azterketa-deialdia egiten duena. (EHAA-2021eko otsailak 26, 42 zk.)  (EHAA-2020ko abenduak 9, 245 zk.) Lanerako dokumentua
 20. AGINDUA, 2021eko otsailaren 16koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Agindu honen huts-zuzenketa egiten duena: Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Agindua, euskarazko komunikagaitasun-mailen ebaluazioa eta egiaztatzegintza arautzen dituena, eta euskara-ikasle helduentzako dirulaguntzen deialdietarako irizpideak finkatzen dituena. (EHAA-2021eko otsailak 23, 39 zk.)  (EHAA-2020ko irailak 28, 191. zk.) Lanerako dokumentua
 21. EBAZPENA, 2020ko ekainaren 30ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, Lazkaoko Elosegi kaleko 40. zenbakian dagoen dagoen eraikinaren erabilera pribatiboko jabari publikoko emakida esleitzen duena eta haren baldintzak ezartzen dituena. (EHAA-2021eko otsailak 17, 35 zk.)
 22. EBAZPENA, 2020ko ekainaren 30ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, Zornotzako Larrea auzoko 8. zenbakian dagoen eraikinaren erabilera pribatiboko jabari publikoko emakida esleitzen duena eta haren baldintzak ezartzen dituena. (EHAA-2021eko otsailak 17, 35 zk.)
 23. EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, udalen edo udal-erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titulartasuneko euskaltegi publikoei, 2020-2021 ikasturtean euskara-ikastaroengatik esleitutako dirulaguntzak argitara ematen dituena. (EHAA-2021eko otsailak 12, 31 zk.)
 24. EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 25ekoa, HABEren zuzendaria nagusiarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2021. ekitaldirako Azterketa Batzordeko kideak, HOBE deialdiaren arduradunak, epaimahaiak, ebaluatzaile ikerleak, tutoreak, ordezko tutoreak, lurralde-arduradunak eta lurralde-batzordeak izendatzeko dena. (EHAA-2021eko otsailak 3, 24. zk.) (EHAA-2021eko maiatzak 5, 86 zk.) (EHAA-2021eko azaroak 5, zk. 220)
 25. EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 14koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2020. urtean euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuen Erregistroan eginiko alta-inskripzio eta bestelako oharpenak argitara ematen dituena. (EHAA-2021eko otsailak 2, 23. zk.)
 26. EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baitira euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2020-2021 ikasturterako euskara-ikastaroengatik esleitutako dirulaguntzak. (EHAA-2021eko urtarrilak 28, 20 zk.)
 27. ERABAKIA, 2021eko urtarrilaren 21ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEk eskatutako kanpoko lankidetzengatik zerbitzu-emaileei ordaintzeko irizpideak eta tarifak ezartzen dituena. Erabakia
 28. EBAZPENA, 2020ko abenduaren 2koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko, 2021. urterako HOBE-HABEren Ordenagailu Bidezko Egiaztatzegintza deialdia egiten duena (EHAA-2020ko abenduak 11, 247 zk.) (Huts-zuzenketa, EHAA-2021eko otsailak 26, 42 zk.) Lanerako dokumentua. EBAZPENA, 2021eko ekainaren 29koa, HABEren zuzendari nagusiarena, ustekabean sortutako arrazoiengatik 2021eko ekitaldiko HOBE deialdiko bigarren azterketaldia indarrik gabe uztea erabakitzen duena (EHAA-2021eko uztailak 9, 135 zk.)
 29. EBAZPENA, 2020ko abenduaren 1ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko, 2021. urterako deialdi irekia egiten duena (EHAA-2020ko abenduak 10, 246 zk.) (Huts-zuzenketa, EHAA-2021eko otsailak 26, 42 zk.) Lanerako dokumentua
 30. EBAZPENA, 2020ko azaroaren 30ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2020-2021 ikasturtean euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan oinarrituta Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren (HEOCaren) zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezarri, eta 2021eko azterketa-deialdia egiten duena (EHAA-2020ko abenduak 9, 245 zk.) (Huts-zuzenketa, EHAA-2021eko otsailak 26, 42 zk.) Lanerako dokumentua
 31. AGINDUA, 2020ko irailaren 9koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, euskarazko komunikagaitasun-mailen ebaluazioa eta egiaztatzegintza arautzen dituena, eta euskara-ikasle helduentzako dirulaguntzen deialdietarako irizpideak finkatzen dituena. (EHAA-2020ko irailak 28, 191. zk.) (Huts-zuzenketa EHAA-2021eko otsailak 23, 39 zk.) Lanerako dokumentua
 32. AGINDUA, 2020ko abuztuaren 4koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde Autonomiadunak (HABEk) eskaintzen dituen zerbitzuen eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak finkatzeko ematen dena. (EHAA-2020ko abuztuak 12, 157 zk.) (EHAA-2021eko abuztuak 11, 159. zk.)
 33. AGINDUA, 2019ko abenduaren 5ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, helduen euskalduntzearen esparruan HABEk onartzen dituen prestakuntza-planen ezaugarriak arautzeko eta prestakuntza-jardueren homologazio-betekizunak ezartzeko ematen dena. (EHAA-2020ko urtarrilak 13, 7. zk.)

 34. 166/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak onartzen dituen Dekretua aldatzen dituena. (EHAA-2019ko urriak 25, 204 zk.)

 35. AGINDUA, 2019ko apirilaren 23koa, Ogasun eta Finantzako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) erakunde autonomiadunaren kontratazio-mahaiak sortzeko 2017ko uztailaren 28ko Agindua. (EHAA-2019ko maiatzak 14, 89 zk.)

 36. EBAZPENA, 2018ko abenduaren 10ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentro homologatuek aurkeztutako Curriculum-proiektuak onartzen dituena. Ebazpena (PDF, 188 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

 37. HITZARMENA, Helduen Alfabetatze eta berreuskalduntzerako erakundearen eta Etxepare Euskal Institutuaren artean, "Euskara Munduan" egitasmoa Etxeparen Euskal Institutuaren egiturara eraman eta HABE erakundearen lankidetza-esparruak zedarritzeko. (Hitzarmena (PDF, 3 MB))

 38. EBAZPENA, 2017ko irailaren 11koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2017/1 Jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentro homologatuek Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren araberako Curriculum Proiektuak aurkezteko eta izapidetzeko aplikatuko diren irizpideak izan ditzaten. Ebazpena. (PDF, 1 MB)
 39. AGINDUA, 2017ko uztailaren 28koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) erakunde autonomiadunaren kontratazio-mahaiak sortzeko dena. (EHAA-2017ko abuztuak 8, 150 zk.)

 40. 187/2017 DEKRETUA, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dekretua aldatzen dena. (EHAA-2017ko uztailak 20, 138 zk.). 297/2010 DEKRETUA (EHAA-2010eko azaroak 15, 219 zk.) HUTS-ZUZENKETA (EHAA 2017ko urriak 6 192 zk.)

 41. 14/2017 DEKRETUA, urtarrilaren 10ekoa, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeako (HABE) zuzendaria izendatzeko dena. (EHAA-2017ko urtarrilak 13, 174 zk.)

 42. AGINDUA, 2015eko uztailaren 22koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duena. (EHAA-2015eko uztailak 31, 144 zk)

 43. 47/2012 DEKRETUA, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena. (EHAA- 2012ko apirilak 16, 74 zk.). 28/2019 DEKRETUA (EHAA-2019ko martxoak 4, 44 zk.)

 44. 297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena (EHAA-2010eko azaroak 15, 219 zk.). HUTS-ZUZENKETA (EHAA-2017ko urriak 6 192 zk.)

 45. AGINDUA, 2003ko abuztuaren 6koa, Kultura sailburuarena, euskaltegien eta euskararen auto-ikaskuntzarako zentroen erregistroa arautzen duena. (EHAA-2003ko irailak 10, 176 zk.)

 46. 179/2003 DEKRETUA, uztailaren 22koa, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta horien finantziazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik arautzen duena. (EHAA-2003ko uztailak 31, 149 zk.)

 47. 34/1996 DEKRETUA, otsailaren 13koa, HABEren arau organikoak onartzen dituena. (EHAA-1996ko otsailak 23, 39 zk.). 166/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak onartzen dituen Dekretua aldatzen dituena. (EHAA-2019ko urriak 25, 204 zk.)
 48. Azaroaren 25eko 29/1983 LEGEA, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Sortaraztekoa eta Euskaltegiak Araupetzezkoa. (EHAA-1983ko abenduak 12, 183 zk.)

Azken aldaketako data: