Estatistika-datuak

Helduen euskalduntzea ebaluatzeko oinarrizko adierazleak

Atal honetan jaso dira euskaltegi guztien batez besteko datuak, oinarrizko hamar adierazletan egituratuta (ikasleriaren bilakaera, emakumezko ikasleriaren bilakaera, ikasleen batez besteko adina, eskola-ordu kopuruaren bilakaera, birmatrikulak, ikasleen banaketa mailetan, ikasleen banaketa ikastereduetan, ikasle-ratioa, asistentzia eta bajak):

Helduen Euskalduntzea Ebaluatzeko Oinarrizko Adierazleak

Helduen euskalduntzearen azterketa

Euskal Autonomia Erkidegoan HABEren babesean euskara ikasten eta irakasten aritu diren helduen profila eta horiek egindako lana aztertzeko Hizpide aldizkariaren ale monografikoak:

Euskaltegietako ikasleak

2022-2023 ikasturtean, 31.786 ikasle heldu aritu dira euren euskara-maila hobetzen, Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegietan:

Ikasleak sexuaren arabera
Kopurua Ehunekoa (%)
Emakumeak 20.458 64,36
Gizonak 11.283 35,50
Ez-bitarra 45 0,14
Ikasleak adinaren arabera
Kopurua Ehunekoa (%)
16-20 5.951 18,72
21-25 2.783 8,76
26-30 2.729 8,59
31-35 2.818 8,87
36-40 3.057 9,62
41-45 3.767 11,85
46-50 3.876 12,19
51-55 2.689 8,46
56-60 1.605 5,05
61-65 930 2,93
65 > 1.581 4,97
Ikasleak ikasketen arabera
Kopurua Ehunekoa (%)
Gradua; Lizentziatura 11.947 37,59
Batxilergoa; LHI; LH-EM 8.480 26,68
Eskola graduatua; LH-GM 4.918 15,47
Beste 6.441 20,26
Ikasleak ikastereduaren arabera
Kopurua Ehunekoa (%)
Aurrez aurrekoa 24.770 75,94
Autoikaskuntza 6.667 20,44
Jardun bikoa 1.179 3,61

Oharra: ikasle bat ikasteredu bat baino gehiagotan aritu daiteke

Euskaltegietako irakasleak

2022-2023 ikasturtean, 1.298 irakasle aritu dira helduei euskara-eskolak ematen, Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegietan:

Irakasleak sexuaren arabera
Kopurua Ehunekoa (%)
Emakumeak 862 66,41
Gizonak 435 33,51
Ez-bitarra 1 0,08
Irakasleak adinaren arabera
Kopurua Ehunekoa (%)
21-25 64 4,93
26-30 147 11,33
31-35 104 8,01
36-40 103 7,94
41-45 116 8,94
46-50 114 8,78
51-55 199 15,33
56-60 297 22,88
61-65 148 11,40
65 > 6 0,46
Irakasleak ikasketen arabera
Kopurua Ehunekoa %
Gradua; Lizentziatura 837 64,48
Magisteritza 207 15,95
Diplomatura 147 11,33
HABEren homologazioa 81 6,24
Beste 26 2

Egiaztatzegintza-prozesuetako emaitzak

Ebaluazioa euskaltegietan (2022-2023 ikasturtea)

Maila egiaztatu duten ikasleak
Mailan ibilitako ikasleak  Agiria lortu dutenak (%)
A1 5.598 33,71
A2 3.861 51,59

Oharra: mailan ibilitako ikasleak dira dagokion maila baino abiapuntu-maila baxuagoa eta maila hori bera edo altuagoa helburu-maila duten ikasleak.

Azterketa-deialdiak (2023)

Euskaltegietako ikasleentzako deialdian maila egiaztatu duten ikasleak
Matrikula egin duten ikasleak Agiria lortu dutenak (%)
B1 2.213 48,49
B2 4.629 49,06
C1 7.964 25,87
C2 866 25,75
Deialdi irekian maila egiaztatu duten ikasleak
Matrikula egin duten ikasleak Agiria lortu dutenak (%)
B1 782 38,78
B2 2.152 40,20
C1 5.021 29,81
C2 298 16,11
HOBE deialdian (ordenagailuz) maila egiaztatu duten ikasleak
Matrikula egin duten ikasleak Agiria lortu dutenak (%)
B2 124 47,58
C1 462 23,16
C2 148 27,03