Datu pertsonalen babesa HABEn

DATUEN BABESAHABEk, datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna izanik, indarrean dagoen legeriaren arabera, eta zehazki, Datuak Babesteko Araudi Orokorraren (DBAO) arabera [Europako Parlamentuaren (EB) 2016/ 679 Erregelamendua - 2016ko apirilaren 27koa - datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa – datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa], bere eginkizuna gauzatu eta zerbitzuak eskaintzean erabilitako datu pertsonalen segurtasuna bermatzen du.
Esteka hauen bidez, aipatu xedapenetan xedatutakoa betez, HABEko datu pertsonalen tratamendu-jarduera bakoitzari dagokion informazioa eskaintzen da


Azken aldaketako data: