HABE

Erakunde arteko harremanak egituratzeko hitzarmenak

HEZKUNTZA SAILA (IRALE)

AKORDIOA, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioari buruzkoa, 2017-2018 ikasturtean unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako irakasleak eta hezkuntza bereziko langileak euskalduntze ekintzetan jarduteko lankidetza zehazten duena.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1705862e.shtml

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA (LANBIDE)

AKORDIOA, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-aginduari buruzkoa, hizkuntza-gaikuntzako euskarazko ikastaroak egiteko dena, Lanbidek antolatutako prestakuntza-jardueretan parte hartzen duten pertsonei zuzendua

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/09/1704292e.shtml

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA (IVAP)

EBAZPENA, 2017ko otsailaren 17koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzeko Erakundeak herri-administrazioetako langileen hizkuntza-prestakuntzarako sinatutako kudeaketa gomendioa.

 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/10/1705098e.shtml

SEGURTASUN SAILA

EBAZPENA, 2017ko urriaren 25ekoa, Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendariarena, akordio hau argitaratzea xedatzen duena: Segurtasun Sailaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendiorako akordioa, 2017-2018 ikasturtean Ertzaintzako langileentzat lan orduz kanpoko euskara ikastaroak antolatzeko dena.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/11/1705278e.shtml

JUSTIZIA-Administrazioa

ERANSKINA, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailak eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) izenpetutako lankidetza hitzarmena, Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten langileen hizkuntza prestakuntzarako

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2001/02/0100871e.shtml

ARKAUTI (Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia)

AKORDIOA Academia Vasca de Policía y Emergencias / Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Erakunde Autonomoko Zuzendaritza Nagusiaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeko (HABE) Zuzendaritza Nagusiaren artekoa, Ertzaintzako XXV. Promozioko iasleei euskara eskolak emateko eta lehen eta bigarren hizkuntza-eskakizunetan Hizkuntza Gaikuntzako ikastaroak egiteko kudeaketa materialaren gomendioari buruzkoa.

http://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/kudeaketa_gomendioak/eu_def/adjuntos/2017-2018_Oinarrizko%20agenteak.pdf

OSAKIDETZA

Osakidetzako langileak euskalduntzeko HABEren eta OSAKIDETZAren arteko Hitzarmenaren 2017ko Eranskina.

http://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/kudeaketa_gomendioak/eu_def/adjuntos/Osakidetza%20hitzarmen.pdf

ETXEPARE

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen eta Etxepare Euskal Institutuaren arteko hitzarmena, “Euskara Munduan” egitasmoa Etxepare Euskal Institutuaren egiturara eraman eta HABE Erekundearen lankidetza-esparruak zedarritzeko

http://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/lankidetza_hitzarmenak/eu_def/adjuntos/HABE_ETXEPARE.pdf

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Bizkaiko Foru Aldundiko euskara eta kulturako foru sailaren eta HABEren arteko lankidetza hitzarmena, “Euskara eskura txartela” deritzon egitaraua 2017an abian jartzeko.

http://www.habe.euskadi.eus/contenidos/informacion/lankidetza_hitzarmenak/eu_def/adjuntos/Habe_bizkaia_foru_aldundia.pdf

Acuerdo entre la Dirección General del Oraganismo Autónomo Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia y la Dirección General de HABE, sobre Encomienda de la Gestión material de celebración de Cursos de Capacitación Lingüística en el primer y segundo perfiles de la Ertzaintza. 2017ko urriak 30 (PDF, 487 KB)

Convenio entre Osakidetza y HABE (PDF, 190 KB)

Fecha de última modificación: