HABE

Hautatu deialdia

Hautatu deialdia - 2020 

IRAKURRI DEIALDI BAKOITZAREN EZAUGARRIAK ETA AUKERATU ZURI DAGOKIZUNA.

Euskaltegietako ikasleen deialdiak-2020

 • 2019ko azaroaren 13ko Ebazpenaren babesean euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2019-2020 ikasturtean A1, A2 eta B1 mailak ebaluazio jarraituaren harian egiaztatzeko jarraibideak ezartzen dira eta B2, C1 eta C2 mailak egiaztatzeko 2020ko azterketa-deialdiak egiten dira.

 • 2020 urterako aurreikusitako bigarren azterketa-deialdirako matrikulazio-epea: irailaren 9tik 15era, biak barne.

 • Azterketa-deialdi honetan parte hartu ahal izateko baldintza: euskaltegi batean matrikulatuta egotea 2019ko ekainaren 1etik aurrera hasitako ikastaro batean.

 • Euskaltegian lortutako mailak erabakitzen du zein mailatako probetara aurkeztu.

 • Irakurmen- eta entzumen-probak euskaltegian egiten dira. 

 • Lehen deialdian idazmen-proba gainditu ez duen azterketariari, entzumen- eta irakurmen-probetako emaitzak gordeko zaizkio bigarren deialdirako, eta, honenbestez, idazmen- eta mintzamen-probak egin beharko ditu bigarren deialdian.

 • Deialdi honetan parte hartzen duen azterketariak ezin du deialdi irekian ere matrikula egin, ezta beste maila batean izanda ere.

 • Matrikula-ordaina: 40 €

Deialdi irekiak-2020

 • 2020 urtean bi deialdi ireki egingo dira: lehen deialdian C1 maila egiaztatu ahal izango da; bigarren deialdian B1, B2, C1 eta C2 mailak.

 • Matrikulazio-epea: bigarren deialdian irailaren 9tik 15era, biak barne.

 • Parte hartu ahal izateko ez da beharrezkoa euskaltegi batean matrikulatuta egotea.

 • Probak bi egunetan burutuko dira: batean irakurmen- eta idazmen-probak; bestean entzumen- eta mintzamen-probak.

 • Probak ordenagailu bidez egiteko sistema egokitu du HABEk (HOBE sistema), 2020ko bigarren deialdi irekian, C1 eta C2 mailetan. Sistema hau baliatu nahi duten azterketariek matrikulazio-orrian adierazi beharko dute probak euskarri digitalean egiteko hautua. Lehenik, ordea, arretaz irakurri behar dute orri honetara bildutako informazioa.
 • Deialdi irekian matrikulatzen denak ezin du euskaltegietako ikasleentzako deialdian ere matrikula egin, ezta beste maila batean izanda ere.

 • Matrikula-ordaina: 80 €

2020ko maiatzaren 21eko Ebazpena.

Euskal Etxeetako ikasleei zuzendutako egiaztatze-deialdiak Bartzelona eta Madril zituen azterketa-leku gisa aurreikusita. Egun, hiri horiek ezagutzen duten osasun-egoerak eta Autonomia Erkidego horietako osasun- zein prebentzio-agintariek indarrean jarritako xedapenek, era honetako antolakuntzak beharrezko dituen gutxienekoak betetzeko zailtasun jakinak dituenez,

Deialdi honetako proben burutzapena osasun-egoerak onera egin arte atzeratzen da. Deialdi honetan matrikulatutako ikasleei, osasun-egoerak aukera ematen duen unean, garaiz eta era pertsonalizatuan jakinaraziko zaie deialdiaren egutegi berria, deialdia zein eratan eta nola kudeatuko den aditzera emanez. Edonola ere, matrikula egiteko epea ez da atzeratu, eta deialdian parte hartzeko izen-ematea maiatzaren 25etik 31ra egin beharko da.

2020ko deialdia

 • Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) zedarritutako B1, B2 eta C1 gaitasun-mailak egiaztatzeko egiten da.
 • Baldintzak: Gaitasun-proba hauetara aurkezteko, azterketariak gutxienez 17 urte izango ditu edo 2020an beteko ditu; Eusko Jaurlaritzaren Erregistroan inskribatuta dauden Euskal Etxeetako batean matrikulatuta egon beharko du 2019ko ekainaren 1etik aurrera hasitako ikastaro batean. Gainera, 2019ko ekainaren 1etik aurrera hasitako ikastaroetan, lau hizkuntza-trebetasunetan, matrikulatu nahi duen mailari dagokion atalasea iritsia izan beharko du Euskal Etxean, erabakizun dagoen datarako.
 • Deialdi honetan parte hartzeko matrikulazio-epea: 2020ko maiatzaren 25etik 31ra bitartekoa (2020ko maiatzaren 13ko Ebazpenak).
 • Matrikula egiteko izen-ematea eta ordainketa. Izen-ematea Internet bidez bideratuko da, http://www.habe.euskadi.eus/ atarian, matrikulazio-orria betez. Matrikula 40 €koa izango da maila bakoitzeko, eta ordainketa Internet bidez egingo da edo, bestela, horretarako bidea ematen duten finantza-erakundeetan, izena ematean eskuratzen den matrikula-inprimakia erabiliz eta bertan adierazitako epearen barruan. Matrikulatze-prozesua izen-ematearekin eta ordainketarekin osatuko da. Beraz, matrikularen ordainketa matrikula-epearen barruan egin behar du azterketariak; horrela egin ezean prozesutik kanpo geratuko da.
 • Deialdi honetan matrikulatzen den azterketariak ezin izango du inolako matrikularik burutu HABEren zuzendari nagusiaren 2019ko azaroaren 13ko Ebazpenaren bidez eginiko deialdietan, ezta 2019ko azaroaren 18ko Ebazpen bidez eginiko lehen egiaztatze-deialdian ere.
MADRIL BARTZELONA
Matrikula-epea maiatzaren 25-31

maiatzaren 25-31

Onartuen zerrenda
Gaitasun-probak (Entzumena, Irakurmena, Idazmena)
Emaitzak
Mintzameneko proba
Emaitza orokorrak
 • Ziurtagiria. Gaitasun-proba gaindituz mailaren bat egiaztatu duen ikasleak dagokion ziurtagiria eskuragarri izango du www.habe.euskadi.eus atarian. Ziurtagiria eskuratzeko, HASI SAIOAan sartu eta Agiriak aukera baliatu.

 

Azken aldaketako data: