HABE

Euskaltegietako ikasleentzako deialdia (2022)

 • C1 maila egiaztatuta izatea
  Ikasleak, C2 mailako azterketa-deialdian parte hartzeko, C1 mailako euskara-agiria edo agiri baliokidea izan behar du (ikus uztailaren 4ko 187/2017 Dekretua) edo maila hori egiaztatzetik salbuetsita egon behar da (ikus apirilaren 3ko 47/2012 Dekretua eta otsailaren 26ko 28/2019 Dekretua).

 • Euskaltegian matrikulatuta egotea
  HABEren erregistroan inskribatuta dauden euskaltegi edo zentro homologaturen batean matrikulatuta egotea, betiere 2021eko ekainaren 1etik aurrera hasitako ikastaro batean.

 • Lorpen-maila
  Ikasleak, matrikulazio-epea hasterako (ikusi deialdiaren egutegia), C2 mailako proba gainditu beharko du euskaltegian. Euskaltegian C2 maila gainditu duen ebaluazio-data oinarri hartuta, ikasleak eskubidea izango du ebaluazio-data horren ondorengo bi azterketaldietan matrikulatzeko C2 maila egiaztatzeko deialdian.

 • Bestelako betebeharrak
  Matrikula behar bezala bideratzea, azterketa-eskubideak ordaintzea, azterketa egunean ordurako bertan izatea, azterketako arduradunaren aurrean identifikatzea nortasun-agiri edo agiri ofizial baliokideren bat aurkeztuz.
 • Ohar garrantzitsuak
  • Matrikulatze-prozesua osatu dela ulertuko da bai izen-ematea eta bai ordainketa, biak, matrikulatzeko epearen barruan eginak daudenean. Beraz, izen-ematea edo ordainketa epez kanpo egiteak egiaztatze-prozesutik kanpo gelditzea ekarriko du.
  • Matrikula bakoitza azterketaldi bakar baterako izango da. Lehenengo azterketaldian trebetasun guztiak gainditu ez eta bigarren azterketaldian trebetasun-probaren bat egin behar duen azterketariak berriro egin beharko ditu izen-ematea eta ordainketa bigarren azterketaldian matrikulatzeko epean.
  • Matrikula-prozesua osatzen duen azterketari orok aditzera ematen du bere egiten dituela deialdiaren araudian jasotako irizpide eta jokabide guztiak.

 • Izen-ematea
  • Izena ematea HABEren webgunetik bideratuko da, deialdiaren egutegian zehaztutako epean. Horretarako, jo hona: www.habe.euskadi.eus > Hasi saioa [goialdean]
   • Saioa hasteko, ikasleak norbere erabiltzailea eta pasahitza sartuko ditu: erabiltzailea beti da nortasun-agiriaren zenbakia (letrarik gabe), eta pasahitza, inoiz aldatu ez bada, nortasun-agiriaren zenbakia ere bai (letrarik gabe). Pasahitza zein den ahaztuz gero, "pasahitza berreskuratu" aukera baliatu daiteke, saioa hasteko pantailan bertan. Arazorik izanez gero, jarri harremanetan HABErekin inprimaki honen bidez.
  • Behin saioa hasita, honako pauso hauek jarraitu behar dira: Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokion deialdia] > Matrikula egin/ikusi
  • Matrikula-orria bete eta grabatu.
   • C2 mailan, azterketariak zehaztu beharko du zein den bere espezialitate akademiko edo teknikoa. Espezialitate horren ikuspegitik jorratu beharko ditu idazmen- eta mintzamen-probak.
  • Euskaltegietako ikasleen deialdiari uko egin nahi dion eta deialdi irekian edo HOBE deialdian matrikulatu nahi duen ikasleak, HABErekin jarri behar du harremanetan mezu bat bidaliz helbide honetara: egiaztatzegintza@habe.eus
  • Matrikula egiterakoan azterketaria ohartzen bada aplikazioan agertzen diren bere datuak ez direla zuzenak, bere kabuz alda ditzake datuok, NAN-zenbakia izan ezik. Horrelakoetan datuak zuzentzeko eskaria egin dezake inprimaki honen bidez.

 • Ordainketa
  • Matrikulazio-epearen barruan egin behar da ordainketa, honako modu hauetako batean: internet bidez edo finantza-erakundeetan, izena ematean eskuratzen den matrikula-inprimakia erabiliz.
  • Matrikula-ordaina: 40€
  • Ordaintzeko salbuetsita egongo dira espetxeetan dauden pertsonak, kategoria bereziko familia ugarietako kideak eta terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema arautzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretuaren 25. artikuluan aurreikusitako egoeretan dauden pertsonak. Halaber, % 50eko hobaria izango dute kategoria orokorreko familia ugarietako kideek.
  • Azterketariaren ardurapekoa da matrikula ordaindu izana egiaztatzea. Horretarako, jo hona: www.habe.euskadi.eus > Hasi saioa [goialdean] > Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokion deialdia] > Matrikula zertan den ikusi. Agertzen den mezua “Zure ordainketa ez da oraindik prozesatu” bada, honek ez du esan nahi ordainketa egin gabe dagoenik; ordainketa egoki prozesatzeko bi eta hiru egun arteko epea behar izaten da.
  • Behin matrikula-eskubideak ordainduz gero, ez da dirurik itzuliko. Salbuespen gisa, hiru kasu hauetan bakarrik itzuliko da (kasu hauetan, eskaera egin beharko da inprimaki honen bidez):
   • Oker bat izan eta maila bereko matrikula birritan ordaindu bada.
   • Okerreko maila baterako burutu bada matrikula. Kasu horretan, matrikula-epearen barruan egin beharko ditu, batetik, dagokion mailarako matrikula eta, bestetik, oker egindako matrikularen dirua itzultzeko eskaria.
   • Aurreko deialdiren baten baitan azterketariak jarritako gora jotzea onartu badu HABEren zuzendariak eta, ondorioz, burututako matrikula baliogabetu bada.
 • Desgaitasunen bat edo berezko zailtasunen bat duten eta, beraz, baliabide bereziak edo egokitzapenak behar dituzten azterketarien kasuan, beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu HABEk, azterketari horien aukera-berdintasuna bermatzeko; betiere, azterketaren edukia indargabetu gabe edota eskatu beharreko gaitasun-maila murriztu gabe.

 • Proba berariazko behar horietara egokitu ahal izateko, azterketariak, matrikula egiteko garaian egin beharko du eskaera. Horretarako, azterketariak duen desgaitasunaren edo berezko zailtasunaren eremuan eskumena duen erakunde publikoak emandako agiri ofiziala aurkeztu beharko du eta baita eskatzen den egokitzapena azaldu ere (aulki, mahai edo ordenagailu berezia, entzungailuak, braille-sistema, etab.). Egokitzapen-eskaera matrikulazio-orrian hautatutako lurralde-arduradunari egin behar zaio, dagokion esteka baliatuz: Araba (leiho berri batean irekitzen da)Bizkaia (leiho berri batean irekitzen da)Gipuzkoa (leiho berri batean irekitzen da).

 • Halaber, aurkeztutako agiriaren konpultsa zazpi egun naturaletan egin beharko du HABEren egoitzetako batean, matrikula egiteko epea bukatu eta hurrengo egunetik aurrera.

Euskaltegietako ikasleen deialdia (2022) Lehen azterketaldia Bigarren azterketaldia
C2 MAILAKO IDAZMEN-PROBA
Eguna Maiatzak 4 Urriak 8
Ordua HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra) HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra)
Lekua – Araba: Buesa Arena (Vitoria-Gasteiz)
– Bizkaia: BEC (Barakaldo)
– Gipuzkoa: Ficoba (Irun)
– Araba: Buesa Arena (Vitoria-Gasteiz)
– Bizkaia: BEC (Barakaldo)
– Gipuzkoa: Ficoba (Irun)
C2 MAILAKO MINTZAMEN-PROBA
Eguna Ekainaren 23tik 25era
Proba egun horietan izango da, baina behin betiko data erabakizun dago. HABEk esleituko dio eguna azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra)
Abenduaren 1etik 3ra
Proba egun horietan izango da, baina behin betiko data erabakizun dago. HABEk esleituko dio eguna azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra)
Ordua HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra) HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra)
Lekua – Araba: Mendebaldea BHI (Vitoria-Gasteiz)
– Bizkaia: BEC (Barakaldo)
– Gipuzkoa: Antigua-Luberri BHI (Donostia)
– Araba: Mendebaldea BHI (Vitoria-Gasteiz)
– Bizkaia: BEC (Barakaldo)
– Gipuzkoa: Antigua-Luberri BHI (Donostia)
Oharra: proba-egunak gerturatu ahala, azterketari bakoitzak berari dagokion informazio zehatza kontsultatu ahal izango du HABEren webgunean, hemen: www.habe.euskadi.eus > Hasi saioa [goialdean] > Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokiona] > Azterketaren datak eta lekuak
 • Leku-, egun- eta ordu-aldaketak
  • Egiaztagiriz zuritu behar ez diren aldaketa-eskaerak
   • Aztertoki-aldaketa, aurreikusitako aztertokien artean.
   • Egutegian egun bat baino gehiago aurreikusten bada mintzamen-proba egiteko, egutegian aurreikusitako egunen artean aldaketa eskatu ahal izango da, eta, aukera egonez gero, baita ordu-aldaketa ere.
   Eskaera horiek ahal den neurrian onartuko ditu HABEk, eta, betiere, deialdiaren egutegian ezarritako epeetan egin beharko dira, matrikula-orrian zehaztutako aztertokiaren esteka erabiliz: Araba (leiho berri batean irekitzen da), Bizkaia (leiho berri batean irekitzen da), Gipuzkoa (leiho berri batean irekitzen da).

  • Egiaztagiriz zuritu beharreko aldaketa-eskaerak
   • Egutegian aurreikusita ez dagoen data baterako egun-aldaketa onartzeko, egutegian adierazitako egunean azterketariari proba egitea galarazten dion arrazoiak ustekabekoa eta ezinbestekoa izan beharko du.
   • Eguna aldatzeko alegatutako arrazoiaren ustekabeko eta ezinbesteko izaera txosten edo dokumentu zalantzagabeez frogatu beharko da. Proba-egunaren biharamunetik hasita, azterketariak hiru egun baliodun izango ditu txosten edo dokumentu zalantzagabe horiek HABEn aurkezteko, helbide honetara mezu bat bidaliz: egiaztatzegintza@habe.eus
   • HABEk, eskaera onartuz gero, ezohiko data batean proba egiteko aukera eskainiko dio azterketariari, deialdiaren egutegian horretarako zehaztutako egunean.
 • Lau trebetasun-proba

  Azterketariak lau proba egin beharko ditu bere hizkuntza-trebetasunak egiaztatzeko. Batetik, euskaraz irakurritakoa eta entzundakoa ulertzeko duen gaitasuna erakutsi beharko du (trebetasun hartzaileen probak: irakurmen-proba eta entzumen-proba); bestetik, esan nahi duena euskaraz adierazteko duen gaitasuna, idatziz eta ahoz (trebetasun sortzaileen probak: idazmen-proba eta mintzamen-proba).

 • Proben aplikazioa
  • Irakurmena eta entzumena: euskaltegiek prestatuko dituzte irakurmen- eta entzumen-probak, eta proba horiek euskaltegien ardurapean aplikatuko dira.
  • Idazmena eta mintzamena: HABEk prestatuko ditu idazmen- eta mintzamen-probak, eta HABE arduratuko da proba horiek lurraldeka aplikatzeaz mailakako egutegian zehaztutako datetan.

 • Proben ezaugarrien laburpena
C2 MAILA Irakurmen-proba Entzumen-proba Idazmen-proba Mintzamen-proba
Ariketa-mota 350-450 hitz inguru dituen irakurgai baten laburpena egitea 50-80 hitzetan. 4-5 minutu inguruko luzera duen entzungai baten laburpena egitea 50-80 hitzetan.
400 hitzeko testu bat idaztea, enuntziatuak adierazitako ekintza komunikatiboa gauzatzeko, betiere azterketariaren espezialitate akademikoaren edo teknikoaren ikuspegitik. Bakarka gauzatzea aurrez prestatutako ahozko ekintza komunikatiboa, betiere azterketariaren espezialitate akademikoaren edo teknikoaren ikuspegitik.
Gehienezko puntuazioa 20 puntu 20 puntu 30 puntu 30 puntu
Gainditzeko gutxieneko puntuazioa 10 puntu 10 puntu 15 puntu 15 puntu
Iraupena 40 minutu 40 minutu inguru 2 ordu eta 20 minutu 40 minutu (30 minutu proba prestatzen eta 10 minutu hizketan)
Emaitzari buruzko oharra Ezinbestekoa da irakurmen-proba gainditzea idazmen-probara aurkezteko. Ezinbestekoa da entzumen-proba gainditzea idazmen-probara aurkezteko. Ezinbestekoa da idazmen-proba gainditzea mintzamen-probara aurkezteko.

 • Irakurmen- eta entzumen-proben kalifikazioa
  • Zuzenketa-modua: irakurmen- eta entzumen-probak euskaltegiko irakasleak zuzendu eta kalifikatuko ditu.
  • Ebaluazio-irizpidea: laburpenaren luzera eta egokitasuna.

 • Idazmen-probaren kalifikazioa
  • Zuzenketa-modua: idazmen-proba, gutxienez, bina aztertzailek zuzendu eta kalifikatuko dute, itsu bikoitzeko sistemaz.
  • Ebaluazio-irizpideak: egokitasuna, koherentzia, kohesioa, aberastasuna eta zuzentasuna. C2 mailan ezinbestekoa da irizpide guztietan gutxieneko maila ematea; ondorioz, irizpideren bat gainditzen ez duen azterketariari 9 puntuko kalifikazioa ezarriko zaio automatikoki.
  • Gutxieneko hitz-kopuruaz: eskatutako hitz-kopuruaren %10a baino gehiago falta duten idazmen-probak EZ GAI kalifikatuko dira, 5 punturekin. Hitz-kopuruaren gutxienekoa bete ez arren eskatutakoaren % 90era iritsi diren idazlanaren puntuazio orokorrean kenketa egingo da, ondoren zehazten denaren arabera:
  C2 MAILA (gutxieneko hitz-kopurua: 400 hitz)
  Idatzitako hitz-kopurua 387-399 374-386 361-373 ≤ 360
  Puntuazio-kenketa -1 -2 -3 EZ GAI

 • Mintzamen-probaren kalifikazioa
  • Zuzenketa-modua: mintzamen-proba bina aztertzailek bideratu eta kalifikatuko dute.
  • Ebaluazio-irizpideak: egokitasuna, koherentzia, kohesioa, aberastasuna eta zuzentasuna. C2 mailan ezinbestekoa da irizpide guztietan gutxieneko maila ematea; ondorioz, irizpideren bat gainditzen ez duen azterketariari 9 puntuko kalifikazioa ezarriko zaio automatikoki.
 • Emaitzak ikustea
  • Deialdiaren egutegian zehaztutako datetan, egindako proben emaitzak HABEren webgunean argitaratuko dira, hemen: www.habe.euskadi.eus > Hasi saioa [goialdean] > Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokion deialdia] > Azterketaren emaitza jakin
  • Emaitzak jakinaraztearekin batera, azterketariaren esku jarriko dira idazmen-proba PDF formatuan eta mintzamen-probaren grabazioa.

 • Emaitzei buruzko oharrak
  • Ezinbestekoa da irakurmen- eta entzumen-probetan "GAI" emaitza lortzea idazmen-probara aurkeztu ahal izateko.
  • Ezinbestekoa da idazmen-proban "GAI" emaitza lortzea mintzamen-probara aurkeztu ahal izateko.
  • Orotara gai izateko eta C2 mailako agiria eskuratzeko, azterketariak "GAI" emaitza lortu behar du lau trebetasun-probetan.

 • Agiria
  • Maila egiaztatzeko baldintza guztiak bete dituen azterketariak HABEren webgunean eskuratu ahal izango du C2 mailako agiri ofiziala, emaitza orokorrak argitaratzen diren unetik aurrera, hemen: www.habe.euskadi.eus > Hasi saioa [goialdean] > Agiriak
  • Deskargatutako agiriak balio ofizial osoa du, eta nahi beste aldiz inprimatu daiteke. Agiriaren oinean dagoen lokalizatzaileak egiaztatzen du agiriaren balio osoa.
 • Erreklamazioak
  Deialdiaren antolaketan edo probak aplikatzeko prozeduretan hutsegiterik gertatu dela uste badu, azterketariak erreklamazioa jar dezake.
  • Euskaltegiaren aurrean, baldin eta hutsegitea irakurmen- edo entzumen-probak aplikatzeko prozedurari badagokio.
  • HABEren zuzendariaren aurrean, baldin eta hutsegitea deialdiaren antolaketa orokorrari edo idazmen- eta mintzamen-probak aplikatzeko prozedurari badagokio.

 • Emaitza berrikusteko eskaerak
  Probaren batean lortutako emaitzarekin ados ez badago, azterketariak probaren kalifikazioa berrikustea eskatu dezake.
  • Euskaltegiaren aurrean, baldin eta irakurmen- edo entzumen-probaren kalifikazioa berrikustea nahi badu.
  • C2 mailako HABEren epaimahaiaren aurrean, baldin eta idazmen- edo mintzamen-probaren kalifikazioa berrikustea nahi badu.
   Ohar garrantzitsua: HABEri zuzendutako eskabideak arrazoituak izan behar dira. Desadostasun hutsa adieraztea ez da oinarri nahikoa izango kalifikazioa berrikusteko. Beraz, ez dira onartuko oinarri teknikorik gabeko berrikuspen-eskaerak.

 • Epeak
  Onartuei buruzko erabakia hartu, azterketa-eguna izan edo proben emaitzak ezagutzera eman edo, oro har, aurkatutako egintza gertatu eta biharamunetik kontatzen hasita, hiru eguneko epean aurkeztu beharko dira erreklamazioak eta emaitzak berrikusteko eskaerak.

 • Gora jotzeko errekurtsoak
  Azterketariak, halaber, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango du HABEren zuzendari nagusiaren aurrean, azterketen behin betiko emaitzak argitaratu eta hurrengo hilabetean, edo, horrela dagokionean, aurkatutako egintza gertatu den egunetik aurrera, hilabeteko epean. Behin betiko emaitzak azken proba egin ondorengoak izango dira.

 • Izapidetzea
  HABEri zuzendutako erreklamazioak, emaitza berrikusteko eskaerak zein gora jotzeko errekurtsoak izapidetu daitezen, datu hauek aurkeztu beharko ditu azterketariak:
  • Izen-deiturak eta jakinarazpenetarako helbidea
  • Nortasun-agiriaren zenbakia
  • Egiten duen erreklamazioa edo eskaera
  • Hutsegitea egon dela frogatzen duten azalpen edo lekukotasunak (erreklamazioen kasuan) edo emaitzarekiko desadostasuna arrazoitzen duten argudioak (emaitzak berrikusteko eskaeren kasuan)
  • Lurraldea, aztertokia, data eta egiaztatze-maila
  • Azterketariaren izenpea

 • Idazkiak aurkeztea
  39/2015 Legearen 16. artikuluaren 4. paragrafoan ezarritako edozein baliabide erabili daitekeen arren, honako hauek dira HABEren aurrean erreklamazioak, emaitza berrikusteko eskaerak zein gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko bide nagusiak:
  • Posta bidez
       Idazkiak posta zertifikatuz igorriko dira, HABEren Erregistro Nagusira:
       Vitoria-Gasteiz kalea 3, 6.a
       20018 Donostia

Azken aldaketako data: