HABE

Deialdi irekia (2021)

Hemen zaude: Euskara-mailak egiaztatzea > Azterketa-deialdiak > Deialdi irekia > C1 maila

C1

Erabiltzaile gaitua

 • Gutxieneko adina
  16 urte beteta izatea izena eman nahi den azterketaldiko matrikulazio-epea ixten denerako (ikusi deialdiaren egutegia).

 • Bestelako betebeharrak
  Matrikula behar bezala bideratzea, azterketa-eskubideak ordaintzea, azterketa egunean ordurako bertan izatea, azterketako arduradunaren aurrean identifikatzea nortasun-agiri edo agiri ofizial baliokideren bat aurkeztuz.
 • Ohar garrantzitsuak
  • Matrikulatze-prozesua osatu dela ulertuko da bai izen-ematea eta bai ordainketa, biak, matrikulatzeko epearen barruan eginak daudenean. Beraz, izen-ematea edo ordainketa epez kanpo egiteak egiaztatze-prozesutik kanpo gelditzea ekarriko du.
  • Matrikula bakoitza azterketaldi bakar baterako izango da.
  • Matrikula egitearekin batera, azterketariak aditzera ematen du onartzen dituela eta bere egiten dituela deialdiaren araudian jasotako irizpide eta jokabide guztiak.

 • Izen-ematea
  • Izena ematea HABEren webgunetik bideratuko da, deialdiaren egutegian zehaztutako epean. Horretarako, jo hona: www.habe.euskadi.eus > Hasi saioa [goialdean] 
   Saioa hasteko jarraibideak:
   • Noizbait euskaltegiren batean ibili denak  norbere erabiltzailea eta pasahitza sartuko ditu: erabiltzailea beti da norberaren nortasun-agiriaren zenbakia (letrarik gabe), eta pasahitza, inoiz aldatu ez bada, norberaren nortasun-agiriaren zenbakia (letrarik gabe). Pasahitza zein den ahaztuz gero, "pasahitza berreskuratu" aukera baliatu daiteke, saioa hasteko pantailan bertan. Arazorik izanez gero, jarri harremanetan HABErekin inprimaki honen bidez.
   • Inoiz euskaltegiren batean ibili ez denak "HABEn erregistratu" esteka sakatu beharko du, eta, ondoren, izena emateko inprimakia bete. Datuak grabatu egingo dira eta jarraian aplikazioan sartzeko norberak dituen erabiltzailea eta pasahitza baliatuko dira (oharra: "HABEn erregistratu" aukera matrikulazio-epearen barruan soilik izango da erabilgarri).
  • Behin saioa hasita, honako pauso hauek jarraitu behar dira: Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokion deialdia] > Matrikula egin/ikusi
  • Matrikula-orria bete eta grabatu.
  • Deialdi irekiko azterketaldi bakoitzean, maila bakar batean egin daiteke matrikula.
  • Deialdi irekian matrikulatzen den azterketariak ezin du inolako matrikularik egin sasoi bereko HABEren beste deialdi batean, nahiz eta beste maila batean izan.
  • Matrikula egiterakoan azterketaria ohartzen bada aplikazioan agertzen diren bere datuak ez direla zuzenak, bere kabuz alda ditzake datuok, NA-zenbakia izan ezik. Horrelakoetan, datuak zuzentzeko eskaria egin dezake inprimaki honen bidez.

 • Ordainketa
  • Matrikulazio-epearen barruan egin behar da ordainketa, honako modu hauetako batean: internet bidez edo finantza-erakundeetan, izena ematean eskuratzen den matrikula-inprimakia erabiliz.
  • Matrikula-ordaina: 80€
  • Ordaintzeko salbuetsita egongo dira espetxeetan dauden pertsonak, kategoria bereziko familia ugarietako kideak eta terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema arautzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretuaren 25. artikuluan aurreikusitako egoeretan dauden pertsonak. Halaber, % 50eko hobaria izango dute kategoria orokorreko familia ugarietako kideek.
  • Azterketariaren ardurapekoa da matrikula ordaindu izana egiaztatzea. Horretarako, jo hona: www.habe.euskadi.eus > Hasi saioa [goialdean] >  Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokion deialdia] > Matrikula zertan den ikusi. Agertzen den mezua “Zure ordainketa ez da oraindik prozesatu” bada, honek ez du esan nahi ordainketa egin gabe dagoenik; ordainketa egoki prozesatzeko bi eta hiru egun arteko epea behar izaten da.
  • Behin matrikula-eskubideak ordainduz gero, ez da dirurik itzuliko. Salbuespen gisa, hiru kasu hauetan bakarrik itzuliko da (kasu hauetan, eskaera egin beharko da inprimaki honen bidez):
   • Oker bat izan eta maila bereko matrikula birritan ordaindu bada.
   • Okerreko maila baterako burutu bada matrikula. Kasu horretan, matrikula-epearen barruan egin beharko ditu, batetik, dagokion mailarako matrikula eta, bestetik, oker egindako matrikularen dirua itzultzeko eskaria.
   • Aurreko deialdiren baten baitan azterketariak jarritako gora jotzea onartu badu HABEren zuzendariak eta, ondorioz, burututako matrikula baliogabetu bada.
 • Desgaitasunen bat edo berezko zailtasunen bat duten eta, beraz, baliabide bereziak edo egokitzapenak behar dituzten azterketarien kasuan, beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu HABEk, azterketari horien aukera-berdintasuna bermatzeko; betiere, azterketaren edukia indargabetu gabe edota eskatu beharreko gaitasun-maila murriztu gabe.

 • Proba berariazko behar horietara egokitu ahal izateko, azterketariak, matrikula egiteko garaian egin beharko du eskaera. Horretarako, azterketariak duen desgaitasunaren edo berezeko zailtasunaren eremuan eskumena duen erakunde publikoak emandako agiri ofiziala aurkeztu beharko du eta baita eskatzen den egokitzapena azaldu ere (aulki, mahai edo ordenagailu berezia, entzungailuak, braille-sistema, etab.). Egokitzapen-eskaera matrikulazio-orrian hautatutako lurralde-arduradunari egin behar zaio, dagokion esteka baliatuz: Araba (leiho berri batean irekitzen da)Bizkaia (leiho berri batean irekitzen da)Gipuzkoa (leiho berri batean irekitzen da).

Matrikula-epea itxi eta hamar egun baliodunen epean emango dira argitara probak egiteko leku, egun eta orduak.

Deialdi irekia (2021) Lehen azterketaldia Bigarren azterketaldia
C1 MAILAKO IRAKURMEN- ETA IDAZMEN-PROBAK
Eguna – Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa: Maiatzak 5

– Bartzelona: Maiatzak 5
– Madril: 
Maiatzak 8
– Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa: Urriak 8

– Bartzelona: Urriak 8
– Madril: Urriak
9
Ordua HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra)
HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra)
Lekua – Araba: Bakh (Vitoria-Gasteiz)
– Bizkaia: BEC (Barakaldo)
– Gipuzkoa: Ficoba (Irun)

– Bartzelona: Euskal Etxea Centre Cultural
– Madril: Madrilgo Euskal Etxea
– Araba: Bakh eta Buesa Arena (Vitoria-Gasteiz)
– Bizkaia: BEC (Barakaldo)
– Gipuzkoa: Ficoba (Irun)

– Bartzelona: Euskal Etxea Centre Cultural
– Madril: Madrilgo Euskal Etxea
C1 MAILAKO ENTZUMEN- ETA MINTZAMEN-PROBAK
Eguna – Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa: Uztailaren 7tik 10era

 Bartzelona: Uztailak 8
– Madril: Uztailak 9
– Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa: Abenduaren 2tik 4ra

 Bartzelona: Abenduak 2 (10:00)
– Madril: Abenduak 4 (10:30)
Ordua HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra) HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra)
Lekua – Araba: Mendebaldea BHI (Vitoria-Gasteiz)
– Bizkaia: BEC (Barakaldo)
– Gipuzkoa: Antigua-Luberri BHI (Donostia)

– Bartzelona: Euskal Etxea Centre Cultural 
– Madril: Madrilgo Euskal Etxea 
– Araba: Mendebaldea BHI (Vitoria-Gasteiz)
– Bizkaia: BEC (Barakaldo)
– Gipuzkoa: Antigua-Luberri BHI (Donostia)

– Bartzelona: Euskal Etxea Centre Cultural 
– Madril: Madrilgo Euskal Etxea 
Oharra: proba-egunak gerturatu ahala, azterketari bakoitzak berari dagokion informazio zehatza kontsultatu ahal izango du HABEren webgunean, hemen: www.habe.euskadi.eus > Hasi saioa [goialdean] > Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokiona] > Azterketaren datak eta lekuak
 • Leku-, egun- eta ordu-aldaketak
  • Egiaztagiriz zuritu behar ez diren aldaketa-eskaerak
   • Aztertoki-aldaketa, aurreikusitako aztertokien artean.
   • Egutegian egun bat baino gehiago aurreikusten bada entzumen- eta mintzamen-probak egiteko, egutegian aurreikusitako egunen artean aldaketa eskatu ahal izango da, eta, aukera egonez gero, baita ordu-aldaketa ere.
   Eskaera horiek ahal den neurrian onartuko ditu HABEk, eta, betiere, deialdiaren egutegian ezarritako epeetan egin beharko dira, matrikula-orrian zehaztutako aztertokiaren esteka erabiliz: Araba (leiho berri batean irekitzen da), Bizkaia (leiho berri batean irekitzen da), Gipuzkoa (leiho berri batean irekitzen da).

  • Egiaztagiriz zuritu beharreko aldaketa-eskaerak
   • Egutegian aurreikusita ez dagoen data baterako egun-aldaketa onartzeko, egutegian adierazitako egunean azterketariari proba egitea galarazten dion arrazoiak ustekabekoa eta ezinbestekoa izan beharko du.
   • Eguna aldatzeko alegatutako arrazoiaren ustekabeko eta ezinbesteko izaera txosten edo dokumentu zalantzagabeez frogatu beharko da. Proba-egunaren biharamunetik hasita, azterketariak hiru egun baliodun izango ditu txosten edo dokumentu zalantzagabe horiek HABEn aurkezteko, helbide honetara mezu bat bidaliz: egiaztatzegintza@habe.eus
   • HABEk, eskaera onartuz gero, ezohiko data batean proba egiteko aukera eskainiko dio azterketariari, deialdiaren egutegian horretarako zehaztutako egunean.
 • Lau trebetasun-proba

  Azterketariak lau proba egin beharko ditu bere hizkuntza-trebetasunak egiaztatzeko. Batetik, euskaraz irakurritakoa eta entzundakoa ulertzeko duen gaitasuna erakutsi beharko du (trebetasun hartzaileen probak: irakurmen-proba eta entzumen-proba); bestetik, esan nahi duena euskaraz adierazteko duen gaitasuna, idatziz eta ahoz (trebetasun sortzaileen probak: idazmen-proba eta mintzamen-proba).

 • Proben ezaugarrien laburpena
C1 MAILA Irakurmen-proba Idazmen-proba Entzumen-proba Mintzamen-proba
Ariketa-mota Irakurgai baten edo batzuen gaineko galdera-sorta erantzutea, hutsuneak betetzea eta/edo sinonimoak aukeratzea, betiere aukera anitzen artean dagokion erantzuna edo itema hautatuz. 300 hitzeko testu bat edo 180 hitz inguruko bi testu idaztea (egin beharreko ariketak zehaztuko du testu bakarra idatzi behar den ala bi idatzi behar diren), enuntziatuak adierazitako ekintza komunikatiboa gauzatzeko.
Entzungai baten edo batzuen gaineko galdera-sorta erantzutea, aukera anitzen artean dagokion erantzuna hautatuz. Aurrez prestatutako gai bat azaltzea bakarka (5 minutuz) eta bat-bateko elkarrizketa binaka (beste azterketari batekin edo aztertzailearekin, 10 minutuz).
Gehienezko puntuazioa 20 puntu 30 puntu 20 puntu 30 puntu
Gainditzeko gutxieneko puntuazioa 10 puntu 15 puntu 10 puntu 15 puntu
Iraupena 60 minutu 90 minutu 25 minutu inguru 35 minutu inguru (20 minutu proba prestatzen eta 15 minutu inguru hizketan)
Emaitzari buruzko oharra Ezinbestekoa da irakurmen-proba gainditzea idazmen-proba zuzendua izateko. Idazmen-proban gutxienez 14 puntu lortu behar dira entzumen- eta mintzamen-probetara aurkezteko. Idazmen-proban 14 puntu dituzten azterketariek, agiria eskuratzeko, gutxienez 17 puntu lortu beharko dituzte mintzamen-proban

 • Irakurmen- eta entzumen-proben kalifikazioa
  • Zuzenketa-modua: irakurmen- eta entzumen-proben zuzenketa izendatutako aztertzaileen artean egingo da.
  • Ebaluazio-irizpidea: erantzun zuzenen puntuazioaren batura (erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko).

 • Idazmen-probaren kalifikazioa
  • Zuzenketa-modua: idazmen-proba, gutxienez, bina aztertzailek zuzendu eta kalifikatuko dute, itsu bikoitzeko sistemaz.
  • Ebaluazio-irizpideak (parentesi artean, irizpide bakoitzaren ponderazioa): egokitasuna (% 13), koherentzia (% 24), kohesioa (% 17), aberastasuna (% 20) eta zuzentasuna (% 26).
  • Gutxieneko hitz-kopuruaz: eskatutako hitz-kopuruaren %10a baino gehiago falta duten idazmen-probak EZ GAI kalifikatuko dira, 5 punturekin. Hitz-kopuruaren gutxienekoa bete ez arren eskatutakoaren % 90era iritsi diren idazlanaren puntuazio orokorrean kenketa egingo da, ondoren zehazten denaren arabera:
  C1 MAILA (gutxieneko hitz-kopurua: 300 hitz)
  Idatzitako hitz-kopurua 291-299 280-290 271-279 ≤ 270
  Puntuazio-kenketa -1 -2 -3 EZ GAI

 • Mintzamen-probaren kalifikazioa
  • Zuzenketa-modua: mintzamen-proba bina aztertzailek bideratu eta kalifikatuko dute.
  • Ebaluazio-irizpideak (parentesi artean, irizpide bakoitzaren ponderazioa): egokitasuna (% 10), koherentzia eta kohesioa (% 20), jariotasuna (% 25), aberastasuna (% 20) eta zuzentasuna (% 25).
 • Emaitzak ikustea
  • Deialdiaren egutegian zehaztutako datetan, egindako proben emaitzak HABEren webgunean argitaratuko dira, hemen: www.habe.euskadi.eus > Hasi saioa [goialdean] > Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokion deialdia] > Azterketaren emaitza jakin
  • Emaitzak jakinaraztearekin batera, azterketariaren esku jarriko dira entzumen-, irakurmen- eta idazmen-probak PDF formatuan eta mintzamen-probaren grabazioa.

 • Emaitzei buruzko oharrak
  • Ezinbestekoa da irakurmen-proban "GAI" emaitza lortzea idazmen-proba zuzendua izateko.
  • Idazmen-proban 14 puntu lortzen dituen azterketarien emaitza "EZ GAI (BALDINTZATUA)" izango da proba horretan, eta entzumen- eta mintzamen-probetara aurkeztu ahal izango da. Idazmen-proban "EZ GAI" den azterketaria (14 puntu baino gutxiagoko emaitza) ezingo da entzumen- eta mintzamen-probetara aurkeztu.
  • Orotara gai izateko eta C1 mailako agiria eskuratzeko, azterketariak "GAI" emaitza lortu behar du lau trebetasun-probetan.
   Salbuespena: idazmen-proban 14 puntu lortzen dituen azterketariak, idazmen-proban ez gai izan arren, agiria lortu ahal izango du baldin eta mintzamen-proban, gutxienez, 17 puntu lortzen baditu.

 • Agiria
  • Maila egiaztatzeko baldintza guztiak bete dituen azterketariak HABEren webgunean eskuratu ahal izango du C1 mailako agiri ofiziala, emaitza orokorrak argitaratzen diren unetik aurrera, hemen: www.habe.euskadi.eus > Hasi saioa [goialdean] > Agiriak
  • Deskargatutako agiriak balio ofizial osoa du, eta nahi beste aldiz inprimatu daiteke. Agiriaren oinean dagoen lokalizatzaileak egiaztatzen du agiriaren balio osoa.
 • Erreklamazioak
  Deialdiaren antolaketan edo probak aplikatzeko prozeduretan hutsegiterik gertatu dela uste badu, azterketariak erreklamazioa jar dezake HABEren zuzendari nagusiaren aurrean.

 • Emaitza berrikusteko eskaerak
  Probaren batean lortutako emaitzarekin ados ez badago, azterketariak probaren kalifikazioa berrikustea eskatu dezake C1 mailako epaimahaiaren aurrean.
  Ohar garrantzitsua: eskabideak arrazoituak izan behar dira. Desadostasun hutsa adieraztea ez da oinarri nahikoa izango kalifikazioa berrikusteko. Beraz, ez dira onartuko oinarri teknikorik gabeko berrikuspen-eskaerak.

 • Epeak
  Onartuei buruzko erabakia hartu, azterketa-eguna izan edo proben emaitzak ezagutzera eman edo, oro har, aurkatutako egintza gertatu eta biharamunetik kontatzen hasita, hiru eguneko epean aurkeztu beharko dira erreklamazioak eta emaitzak berrikusteko eskaerak.

 • Gora jotzeko errekurtsoak
  Azterketariak, halaber, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango du HABEren zuzendari nagusiaren aurrean, azterketen behin betiko emaitzak argitaratu eta hurrengo hilabetean, edo, horrela dagokionean, aurkatutako egintza gertatu den egunetik aurrera, hilabeteko epean. Behin betiko emaitzak azken proba egin ondorengoak izango dira.

 • Izapidetzea
  Erreklamazioak, emaitza berrikusteko eskaerak zein gora jotzeko errekurtsoak izapidetu daitezen, datu hauek aurkeztu beharko ditu azterketariak:
  • Izen-deiturak eta jakinarazpenetarako helbidea
  • Nortasun-agiriaren zenbakia
  • Egiten duen erreklamazioa edo eskaera
  • Hutsegitea egon dela frogatzen duten azalpen edo lekukotasunak (erreklamazioen kasuan) edo emaitzarekiko desadostasuna arrazoitzen duten argudioak (emaitzak berrikusteko eskaeren kasuan)
  • Lurraldea, aztertokia, data eta egiaztatze-maila
  • Azterketariaren izenpea

 • Idazkiak aurkeztea
  39/2015 Legearen 16. artikuluaren 4. paragrafoan ezarritako edozein baliabide erabili daitekeen arren, honako hauek dira HABEren aurrean erreklamazioak, emaitza berrikusteko eskaerak zein gora jotzeko errekurtsoak aurkezteko bide nagusiak:
  • Posta bidez
       Idazkiak posta zertifikatuz igorriko dira, HABEren Erregistro Nagusira:
       Vitoria-Gasteiz kalea 3, 6.a
       20018 Donostia

Azken aldaketako data: