C2 maila - Euskaltegietako ikasleentzako 2024ko deialdia

Deialdian parte hartzeko baldintzak

C1 maila egiaztatuta izatea

Ikasleak, C2 mailako azterketa-deialdian parte hartzeko, C1 mailako euskara-agiria edo agiri baliokidea izan behar du (ikus uztailaren 4ko 187/2017 Dekretua) edo maila hori egiaztatzetik salbuetsita egon behar da (ikus apirilaren 3ko 47/2012 Dekretua eta otsailaren 26ko 28/2019 Dekretua).

Euskaltegian matrikulatuta egotea

HABEren erregistroan inskribatuta dauden euskaltegi edo zentro homologaturen batean matrikulatuta egotea, betiere 2023ko martxoaren 27tik aurrera.

Lorpen-maila

Ikasleak, matrikulazio-epea hasterako (ikusi deialdiaren egutegia), C2 mailako proba gainditu beharko du euskaltegian. Euskaltegian C2 maila gainditu duen ebaluazio-data oinarri hartuta, ikasleak eskubidea izango du ebaluazio-data horren ondorengo bi azterketaldietan matrikulatzeko C2 maila egiaztatzeko deialdian.

Bestelako betebeharrak

Matrikula behar bezala bideratzea, azterketa-eskubideak ordaintzea, azterketa-egunean ordurako bertan izatea, azterketako arduradunaren aurrean identifikatzea nortasun-agiri edo agiri ofizial baliokideren bat aurkeztuz.

Probak egiteko leku, egun eta orduak

C2 mailakako idazmen-proba
LEHEN AZTERKETALDIA BIGARREN AZTERKETALDIA
Eguna Maiatzaren 4a Urriaren 3tik 5era
Ordua HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra) HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra)
Lekua
 • Araba
 • Bizkaia
 • Gipuzkoa
C2 mailako mintzamen-proba
LEHEN AZTERKETALDIA BIGARREN AZTERKETALDIA
Eguna Ekainaren 27tik 29ra
Proba egun horietan izango da, baina behin betiko data erabakizun dago. HABEk esleituko dio eguna azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra)
Azaroaren 28tik 30era
Proba egun horietan izango da, baina behin betiko data erabakizun dago. HABEk esleituko dio eguna azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra)
Ordua HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra) HABEk esleituko dio ordua azterketari bakoitzari (ikusi oin-oharra)
Lekua
 • Araba
 • Bizkaia
 • Gipuzkoa
 • Araba
 • Bizkaia
 • Gipuzkoa

Oharra: proba-egunak gerturatu ahala, azterketari bakoitzak berari dagokion informazio zehatza kontsultatu ahal izango du HABEren webgunean, hemen:

Hasi saioa > Azterketak: matrikulak eta emaitzak > [sakatu dagokiona] > Azterketaren datak eta lekuak

Leku-, egun- eta ordu-aldaketak

Egiaztagiriz zuritu behar ez diren aldaketa-eskaerak

 • Aztertoki-aldaketa, aurreikusitako aztertokien artean.
 • Egutegian egun bat baino gehiago aurreikusten bada mintzamen-proba egiteko, egutegian aurreikusitako egunen artean aldaketa eskatu ahal izango da, eta, aukera egonez gero, baita ordu-aldaketa ere.

Eskaera horiek ahal den neurrian onartuko ditu HABEk, eta, betiere, deialdiaren egutegian ezarritako epeetan egin beharko dira. Eskaera egiteko, hasi saioa HABEren webgunean eta Azterketaren datak eta lekuak aukeran sartu.

Egiaztagiriz zuritu beharreko aldaketa-eskaerak

Egutegian ezarritako egunean azterketaria azterketa-lekura agertzen ez bada, ez-aurkeztutzat joko da, eta azterketariak galdu egingo du azterketa egiteko aukera. Salbuespen gisa, bi egoera hauek aurreikusi dira, jarraian adierazitako ondorioekin:

 1. Egutegian finkatutako egunean azterketariari proba egitea galarazi dion egoera ustekabekoa eta ezinbestekoa den arrazoi batek eragin badu, edota lege- edo erregelamendu-izaera duen arau batek babestutako egoera bada, azterketa-eguna aldatu ahal izango da, deialdiaren egutegian zehaztutako ezohiko egunera, betiere ondorengo baldintzak betez gero:
  • Proba-egunaren biharamunetik aurrera, azterketariak hiru lanegun izango ditu azterketa-egunean azterketa egitea eragotzi dion egoera eta arrazoia azaltzen duen adierazpen-orria eta berau justifikatzen duen ziurtagiriaren kopia HABEri emailez igortzeko egiaztatzegintza@habe.eus helbidera mezua bidaliz.
  • Eta, proba-egunaren biharamunetik aurrera, bost lanegun, HABEren egoitzetako batean zuzenean aurkezteko posta elektronikoz bidalitako ziurtagiriaren jatorrizko agiria, HABEn dagokion konpultsa egin ahal izateko.

  Adierazpen-orri horretan azaldutako karia justifikatuko duen ziurtagiria, txosten edo dokumentu zalantzagabeez frogatu beharko da.
  Aukera hori behin bakarrik probestu ahal izango da.
  Hiru laneguneko epea igarota, azterketariak ez badu adierazpen-agiria HABEra posta elektronikoz igorri, ez-aurkeztutzat joko da azterketaldi horretan.

 2. Egutegian finkatutako egunean azterketariari proba egitea galarazi dion egoera lege edo erregelamendu izaera duen arau batek babestutako arrazoi batek eragin badu, eta deialdiaren egutegian proba egiteko ezohiko egunaz baliatzerik izan ez badu, egindako matrikula eta azterketaldian jadanik lortutako emaitzak hurrengo azterketaldirako gordeko zaizkio, baita deialdi honetako bigarren azterketalditik hurrengo urteko lehen azterketaldira ere.

Proben ezaugarriak

Lau trebetasun-proba

Azterketariak lau proba egin beharko ditu bere hizkuntza-trebetasunak egiaztatzeko. Batetik, euskaraz irakurritakoa eta entzundakoa ulertzeko duen gaitasuna erakutsi beharko du (trebetasun hartzaileen probak: irakurmen-proba eta entzumen-proba); bestetik, esan nahi duena euskaraz adierazteko duen gaitasuna, idatziz eta ahoz (trebetasun sortzaileen probak: idazmen-proba eta mintzamen-proba).

Proben aplikazioa

 • Irakurmena eta entzumena: euskaltegiek prestatuko dituzte irakurmen- eta entzumen-probak, eta proba horiek euskaltegien ardurapean aplikatuko dira, euskaltegietan bertan.
 • Idazmena eta mintzamena: HABEk prestatuko ditu idazmen- eta mintzamen-probak, eta HABE arduratuko da proba horiek lurraldeka aplikatzeaz mailakako egutegian zehaztutako datetan.
Proben ezaugarrien laburpena - C2 maila
Irakurmen-proba Entzumen-proba Idazmen-proba Mintzamen-proba
Ariketa-mota 350-450 hitz inguru dituen irakurgai baten laburpena egitea 50-80 hitzetan. 4-5 minutu inguruko luzera duen entzungai baten laburpena egitea 50-80 hitzetan.
Bitartekotza-proba Ohiko idazlana
Emandako testua berrekoiztea, nork bere hitzak erabiliz eta proposatutako egitekora egokituz. Erreferentzia gisa, 150 hitz inguruko testua idaztea gomendatzen da. 350 hitzeko testu bat idaztea, enuntziatuak adierazitako ekintza komunikatiboa gauzatzeko, betiere azterketariaren espezialitate akademikoaren edo teknikoaren ikuspegitik.
Bakarka gauzatzea aurrez prestatutako ahozko ekintza komunikatiboa, betiere azterketariaren espezialitate akademikoaren edo teknikoaren ikuspegitik.
Gehienezko puntuazioa 20 puntu 20 puntu
Bitartekotza-proba Ohiko idazlana
8 puntu 22 puntu
30 puntu
30 puntu
Gainditzeko gutxieneko puntuazioa 10 puntu 10 puntu
Bitartekotza-proba Ohiko idazlana
4 puntu 11 puntu
15 puntu
15 puntu
Iraupena 40 minutu inguru 40 minutu inguru
Bitartekotza-proba Ohiko idazlana
50 minutu 1 ordu eta 50 minutu
2 ordu eta 40 minutu
40 minutu inguru (30 minutu proba prestatzen eta 10 minutu epaimahaiaren aurrean).
Emaitzari buruzko oharra Ezinbestekoa da irakurmen-proba gainditzea idazmen-probara aurkezteko. Ezinbestekoa da entzumen-proba gainditzea idazmen-probara aurkezteko. Ezinbestekoa da idazmen-proba gainditzea mintzamen-probara aurkezteko.  

Proba-eredua

Ikasbil atarian daude eskuragarri C2 maila egiaztatzeko proben ereduak (leiho berri batean irekitzen da).

Proben kalifikazioa

Irakurmen- eta entzumen-proben kalifikazioa

 • Zuzenketa-modua: irakurmen- eta entzumen-probak euskaltegiko irakasleak zuzendu eta kalifikatuko ditu.
 • Ebaluazio-irizpidea: laburpenaren luzera eta egokitasuna.

Idazmen-probaren kalifikazioa

 • Zuzenketa-modua: idazmen-proba, gutxienez, bina aztertzailek zuzendu eta kalifikatuko dute, itsu bikoitzeko sistemaz.
 • Ebaluazio-irizpideak:
  • Bitartekotza-proban: informazioaren kudeaketa, testuaren birformulazioa, erregistroaren aukeraketa eta hizkuntzaren erabilera
  • Ohiko idazlanean: egokitasuna, koherentzia, kohesioa, aberastasuna eta zuzentasuna. Ezinbestekoa izango da bigarren ariketako irizpide guztietan nahikoa izatea idazmen-proba osoa gainditu ahal izateko; ondorioz, irizpideren bat gainditzen ez duen azterketariari 9 puntuko kalifikazioa ezarriko zaio automatikoki.
 • Gutxieneko hitz-kopuruaz: eskatutako hitz-kopuruaren %20a baino gehiago falta duten idazmen-probak EZ GAI kalifikatuko dira, 5 punturekin. Hitz-kopuruaren gutxienekoa bete ez arren eskatutakoaren % 80era iritsi diren idazlanen puntuazio orokorrean kenketa egingo da, ondoren zehazten denaren arabera:
C2 MAILA (gutxieneko hitz-kopurua bigarren ariketan: 350 hitz)
Idatzitako hitz-kopurua Puntuazio-kenketa
326-349 -1
303-325 -2
280-302 -3
≤ 280 EZ GAI

Hitz elkartuen kontaketaz ( informazio osatuagoa):

 • Bereiz idazten direnak eta marra aukerakoa dutenak bi hitz gisa kontatuko dira.
 • Marra nahitaezko dutenak hitz bakar gisa kontatuko dira.
 • (Oharra: Gaizki idatzita daudenak ongi idatzita baleude bezala zenbatuko dira)

Mintzamen-probaren kalifikazioa

 • Zuzenketa-modua: mintzamen-proba bina aztertzailek bideratu eta kalifikatuko dute.
 • Ebaluazio-irizpideak: egokitasuna, koherentzia eta kohesioa, jariotasuna, aberastasuna eta zuzentasuna. C2 mailan ezinbestekoa da irizpide guztietan gutxieneko maila ematea; ondorioz, irizpideren bat gainditzen ez duen azterketariari 9 puntuko kalifikazioa ezarriko zaio automatikoki.