HABE

Euskaltegietako ikasleen egiaztatze-deialdiak 2020

Argitalpen-data: 

Argitaratu da HABEren zuzendari nagusiaren 2019ko azaroaren 13ko EBAZPENA, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2019-2020 ikasturtean ebaluazio jarraituaren harian HEOCaren zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezartzen duena eta 2020ko azterketa-deialdiak egiten dituena.