HABE

euskadi.eus

 1. Sarbidea
 

Araudia

 1. EBAZPENA, 2017KO urriaren 4koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2017/2 jardubidea emateko dena, euskaltegiek eta euskarako autoikaskuntzarako zentroek 2017-2018 ikasturtean zehar ikasleen matrikulaziorako eta ebaluazioa zein egiaztatzegintzarako betebeharreko jarraibideak izan ditzaten. Ebazpena (PDF, 11 MB)
 2. EBAZPENA, 2017ko irailaren 15ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2017ko urria eta 2018ko iraila bitarteko euskara-ikastaroengatik, Euskal Etxeei esleituko zaizkien dirulaguntzak arautzen dituena. (EHAA- 2017ko urriak 2, 188 zk.)
 3. EBAZPENA, 2017ko irailaren 8koa, HABEren zuzendari nagusiarena, udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2017/2018 ikasturtean dirulaguntzak emateko baldintzak ezartzen dituena. (EHAA- 2017ko irailak 29, 187 zk.)
 4. EBAZPENA, 2017ko irailaren 8koa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei, 2017/2018 ikasturteko euskara-ikastaroengatik, esleituko zaizkien dirulaguntzak arautzen dituena. (EHAA- 2017ko irailak 29, 187 zk.)
 5. EBAZPENA, 2017ko irailaren 11koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2017/1 Jardunbidea emateko dena, euskaltegiek eta autoikaskuntzarako zentro homologatuek Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren araberako Curriculum Proiektuak aurkezteko eta izapidetzeko aplikatuko diren irizpideak izan ditzaten. Ebazpena (PDF, 1 MB)
 6. EBAZPENA, 2017ko abuztuaren 23koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez arautzen baitira 2016-2017 ikasturtean HABEren euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei diru-laguntzak emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita. (EHAA- 2017ko irailak 5, 169 zk.)
 7. AGINDUA, 2017ko uztailaren 28koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) erakunde autonomiadunaren kontratazio-mahaiak sortzeko dena. (EHAA-2017ko abuztuak 8, 150 zk.)
 8. EBAZPENA, 2017ko uztailaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2017. ekitaldirako izendapen berriak egiten dituena. (EHAA-2017ko uztailak 26, 141 zk.)
 9. 187/2017 DEKRETUA, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dekretua aldatzen dena. (EHAA-2017ko uztailak 20, 138 zk.). 297/2010 DEKRETUA (EHAA- 2010eko azaroak 15, 219 zk.) HUTS-ZUZENKETA (EHAA 2017ko urriak 6 192 zk.)
 10. EBAZPENA, 2017ko ekainaren 15ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2017. urterako deialdi irekia egiten duena Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako euskararen B1, B2, C1 eta C2 gaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko. (EHAA-2017ko ekainak 28, 112 zk.) HUTS-ZUZENKETA (EHAA- 2017ko urriak 10, 194 zk.)
 11. EBAZPENA, 2017ko maiatzaren 24koa, HABEren zuzendariarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2017. ekitaldirako izendapen berriak egiteko dena. (EHAA-2017ko ekainak 13, 111 zk.)
 12. EBAZPENA, 2017ko martxoaren 13koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko 2017. urteko probetarako aztertzaileak izendatzeko dena. (EHAA- 2017ko martxoak 22, 57 zk.)
 13. EBAZPENA, 2017ko martxoaren 3koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Eusko Jaurlaritzaren Erregistroan inskribatuta dauden Euskal Etxeetako euskara-ikasleei zuzendutako deialdi berezia egiten duena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zedarritutako B1, B2 eta C1 komunikagaitasun-mailak egiazta ditzaten. (EHAA- 2017ko martxoak 13, 50 zk.)
 14. EBAZPENA, 2017ko otsailaren 8koa, HABEKO zuzendariarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ezarritako euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko proben 2017. ekitaldirako Azterketa Batzordeko kideak, epaimahaiak, tutoreak, lurralde-arduradunak eta lurralde-batzordeak izendatzeko dena (EHAA- 2017ko otsailak 17, 34 zk.) (EHAA-2017ko ekainak 13, 111 zk.) (EHAA-2017KO uztailak 26, 141 zk.)
 15. EBAZPENA,  2017ko  urtarrilaren  9koa,  HABEren  zuzendari  nagusiarena,  HABEren  Erregistroan inskribatuta  dauden  euskaltegietako  eta  euskararen  autoikaskuntzarako  zentro  homologatuetako  ikasleek  2016-2017  ikasturtean  ebaluazio  jarraituaren  bitartez  HEOCaren  zein  maila egiaztatu ahal izango dituzten ezartzen duena eta 2017ko azterketa-deialdiak egiten dituena. (EHAA- 2017ko urtarrilak 18, 12 zk.) HUTSEN ZUZENKETA (EHAA- 2017ko apirilak 7, 69 zk.)
 16. AGINDUA, 2016ko azaroaren 23koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituena. (EHAA- 2016ko abenduak 7, 232 zk.)
 17. AGINDUA, 2016ko maiatzaren 24koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde autonomiadunak (HABEk) eskaintzen dituen zerbitzuen eta egiten dituen jardueren prezio publikoak finkatzeko den 2013ko irailaren 17ko Agindua aldatzen duena. (EHAA-2016ko ekainak 15, 113 zk.). HUTSEN ZUZENKETA (EHAA-2016ko uztailak 7, 129. zk.)
 18. EBAZPENA, 2015eko abuztuaren 3koa, HABEren zuzendari nagusiarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren mailen azpimailak zedarritu eta ikas-irakas prozesuen eraketa, jarraipena eta kudeaketa didaktikoaren jarraibideak ezartzen dituena. (EHAA- 2015eko abuztuak 20, 157 zk.)
 19. AGINDUA, 2015eko uztailaren 22koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duena. (EHAA- 2015eko uztailak 31, 144 zk)
 20. AGINDUA, 2013ko irailaren 17koa, Kultura sailburuarena, HABEk eskaintzen dituen zerbitzuen eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak finkatzen dituena. (EHAA- 2013ko urriak 1, 187 zk.)
 21. 47/2012 DEKRETUA, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena. (EHAA- 2012ko apirilak 16, 74 zk.)
 22. DEKRETUA 297/2010, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena. (EHAA- 2010eko azaroak 15, 219 zk.)
 23. EBAZPENA, 2005eko uztailaren 27koa,HABEren zuzendari nagusiarena, HABEk deialdiz eskaintzen dituen dirulaguntzak eskuratzeko euskaltegi publiko zein pribatuek, auto-ikaskuntzarako zentro homologatuek eta Euskal Etxeek bete behar dituzten oinarrizko baldintzak ezartzen dituena.  (EHAA- 2005eko abuztuak 29, 163 zk.)
 24. AGINDUA, 2003ko abuztuaren 6koa, Kultura sailburuarena, euskaltegien eta euskararen auto-ikaskuntzarako zentroen erregistroa arautzen duena. (EHAA-2003ko irailak 10, 176 zk.)
 25. 179/2003 DEKRETUA, uztailaren 22koa, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta horien finantziazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik arautzen duena. (EHAA- 2003ko uztailak 31, 149 zk.)
 26. 34/1996 DEKRETUA, otsailaren 13koa, HABEren arau organikoak onartzen dituena. (EHAA- 1996ko otsailak 23, 39 zk.)
 27. Azaroaren 25eko 29/1983 LEGEA, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Sortaraztekoa eta Euskaltegiak Araupetzezkoa. (EHAA- 1983ko abenduak 12, 183 zk.)

Azken aldaketako data:

Euskadi, auzolana